هیپوگاماگلوبولینمی

در این صفحه تعداد 111 مقاله تخصصی درباره هیپوگاماگلوبولینمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI هیپوگاماگلوبولینمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Intravenous immunoglobulin; Subcutaneous immunoglobulin; Hypogammaglobulinemia; Chronic lymphocytic leukemia; Lymphoma; Myeloma; Hematopoietic cell transplantation; Anaphylaxis; CAR-T therapy; B-cell signaling and survival pathways.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Single ventricle; Fontan; Protein-losing enteropathy (PLE); T-cell lymphopenia; Hypogammaglobulinemia; Secondary immunodeficiency; Warts; ALC; absolute lymphocyte count; NK; natural killer; PLE; protein-losing enteropathy; SVSP; Single Ventricle Survivors
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Primary immunodeficiency; Common variable immunodeficiency; Bronchial asthma; Wheezes; Airway infection; Hypogammaglobulinemia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Common variable immunodeficiency; hypogammaglobulinemia; hematopoietic stem cell transplantation; immunologic reconstitution; immunoglobulin substitution/replacement; outcome; mortality; survival; aGvHD; Acute graft-versus-host disease; BM; Bone marrow; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Rituximab; Immunodeficiency; Hypogammaglobulinemia; Immunoglobulin replacement therapy; IGRT; B-cell phenotype; Persistent immunodeficiency after treatment with immunomodulatory drug; PITID; AIHA; Autoimmune hemolytic anemia; CLL; Chronic lymphocytic leuk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Caspase activation and recruitment domain family member 11; combined immunodeficiency; hypogammaglobulinemia; nuclear factor κB; cytokine secretion; T-cell repertoire; T-cell mitogen and antigen responses; autoimmunity; asthma; eczema and food allergies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Nuclear factor κ light-chain enhancer of activated B cells; hypogammaglobulinemia; autoinflammation; Behçet disease; NFKB1; p50; p105; B cell; IκBα; NF-κB inhibitor α; IKK; Inhibitor of κB kinase; NEMO; NF-κB essential modulator; NF-κB; Nuclear f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; LPS-responsive beige-like anchor protein; primary immunodeficiency; common variable Immunodeficiency; autoimmunity; hypogammaglobulinemia; enteropathy; lymphoproliferation; ALPS; Autoimmune lymphoproliferative syndrome; ALPS-Ph; Autoimmune lymphoprolifera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; CVID; Definition; Hypogammaglobulinemia; Immunodeficiency; Late onset combined immunodeficiency; Prognosis; CID; Combined immunodeficiency; CVID; Common variable immunodeficiency; ESID; European Society for Immune Deficiency; HGUS; Hypogammaglobulinemia o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Kabuki syndrome; KMT2D; KDM6A; hypogammaglobulinemia; memory B cells; CD21lo B cells; class-switch recombination; somatic hypermutation; PTIP; AICDA; AID; polymerase eta; AICDA; Activation-induced cytidine deaminase; cKS; Clinical Kabuki syndrome (no iden
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; przewlekła białaczka limfocytowa; szpiczak plazmocytowy; immunoglobuliny; powikłania infekcyjne; hypogammaglobulinemiaChronic lymphocytic leukemia; Plasma cell myeloma; Immunoglobulin; Infectious complications; Hypogammaglobulinemia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; CVID; TACI; hypogammaglobulinemia; activation-induced cytidine deaminase; Toll-like receptor 9AID, Activation induced cytidine deaminase; APRIL, A proliferation-inducing ligand; BAFF, B-cell activating factor; BCMA, B-cell maturation antigen; CpG, Cytosin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; CARD11; human; combined immunodeficiency; hypogammaglobulinemia; profound combined immunodeficiency disorder; transitional B cell; nuclear factor κB; B cell-activating factor receptor; inducible T-cell costimulator; germinal center; APC; Allophycocyanin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Immune System; Hypogammaglobulinemia; IBD; Inflammatory Intestinal Disease; 6-MP; mercaptopurine; AZA; azathioprine; CGD; chronic granulomatous disease; CVID; common variable immunodeficiency; FOXP3; forkhead box P3; GI; gastrointestinal; GVHD; graft-vers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Ataxia telangiectasia; class switch recombination; somatic hypermutation; κ-deleting recombination excision circle; hypogammaglobulinemia; B-cell subsets; T-cell subsets; AT; Ataxia telangiectasia; ATM; Ataxia telangiectasia mutated; DSB; Double-strand b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Dystrophie myotonique; Cardiopathie; Insuffisance respiratoire; Cataracte; Hypogammaglobulinémie; Troubles du sommeil; Troubles métaboliques; Troubles endocriniensMyotonic dystrophy; Cardiopathy; Restrictive lung disease; Cataract; Hypogammaglobulinemia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; SV; serovar; U; Ureaplasma; CVID; common variable immunodeficiency; MAC; membrane attack complex; HPA; health protection agency; USM; Ureaplasma specific growth medium; CFB; complement fixation buffer; VBS; veronal buffered saline; HI-NHS; heat inactivate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; EBV; viremia; hypogammaglobulinemia; CD27; immunodeficiency; T cell; B cell; natural killer cell; phenotype; CTL; Cytotoxic T lymphocyte; CVID; Common variable immunodeficiency; FACS; Fluorescence-activated cell sorting; GC; Germinal center; NK; Natural k
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Veno-occlusive disease with immunodeficiency; hypogammaglobulinemia; SP110; B-cell development; BMT; Bone marrow transplantation; CD40L; CD40 ligand; CMV; Cytomegalovirus; DAVID; Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; hVOD; Hepat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: هیپوگاماگلوبولینمی; Hypogammaglobulinemia; B cell; common variable immunodeficiency; primary immunodeficiency; transmembrane activator and calcium modulator cyclophilin ligand; a proliferation-inducing ligand; lymphoproliferation; APRIL; A proliferation-inducing ligand; BAFF