تاخیر جرقه

در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره تاخیر جرقه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تاخیر جرقه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; Hydrogenated catalytic biodiesel; Combustion; Laser Mie-scattering; Ignition delay; Liquid length; Lift-off length; ASOI; after the start of injection; CMOS; complementary metal oxide semiconductor; CNG; compressed natural gas; CN; cetane number; CWL; cen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; CRN; Chemical Reactor Network; STP; standard temperature and pressure; E.R.; fuel-air equivalence ratio; T; temperature of unburnt mixture; Ammonia/methane combustion; Detailed kinetic mechanisms; Gas turbine; Ignition delay; NOx;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; Coal-water slurry containing petrochemicals; The wastes of the coal and oil processing; Droplet; Ignition; Ignition delay; Combustion time; Particle soaring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; 1D; one dimensional; 2-MTHF; 2-Methyltetrahydrofuran; CO; carbon monoxide; DNBE; Di-n-butyl ether; HC; hydrocarbon; HPC; high pressure chamber; ID; ignition delay; IMEP; indicated mean effective pressure; LL; liquid length; LOL; lift-off length; SCE; sing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تاخیر جرقه; 2D; two-dimensional; 3D; three-dimensional; [ACnIm][N(CN)2]; 1-allyl-3-alkylimidazolium dicyanamide; β; hyperpolarizability; BBI; benzobis(imidazolium); [BBIm][Br]; 1,3-dibutylimidazolium bromide; [BH4]; tetrahydroborate; [BH2(CN)2]; dicyanoborate; [BH3C