تکنیک های تصویربرداری

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره تکنیک های تصویربرداری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تکنیک های تصویربرداری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; STD; standard deviation; TDL; thermal diffusion length; EDS; energy density per single-shot; Photothermal; Imaging techniques; Uncertainty; Surface roughness; Thermal diffusivity; Thermal diffusion length;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; BD; bulk density; DC; degree of compactness; LLWR; least limiting water range; MIP; mercury intrusion porosimetry; SOM; soil organic matter; Visual soil assessment; Aggregate size distribution and stability; Bulk density; Mercury porosimetry; Water retent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Bowel ultrasound; Crohn's disease; Inflammatory bowel disease; Contrast-enhanced ultrasound; Elastography; Imaging techniques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Polymeric mixed micelles; Nanomedicines; Pharmaceutical applications; Cancer; HIV/AIDS; Central nervous system diseases; Imaging techniques; Preclinical studies; Clinical trials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Epidural steroid injection; Prediction tools; Imaging techniques; C-reactive protein; Interferon gamma; Radicular pain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Myocardial infarction; Imaging techniques; Ventricular function; ScarInfarto de miocardio; Técnicas de imagen; Función ventricular; CicatrizCMR, cardiac magnetic resonance; LGE, late gadolinium enhancement; LV, left ventricle; LVEF, left ventricular eject
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; gynaecological cancer recurrences; imaging techniques; ultrasound; computed tomography; magnetic resonance imaging; positron emission tomography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Infarto de miocardio; Técnicas de imagen; Función ventricular; Cicatriz; Myocardial infarction; Imaging techniques; Ventricular function; Scar; CRM; cardiorresonancia magnética; ETT; ecocardiografía transtorácica; FEVI; fracción de eyección del ven
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Vasculitis de grandes vasos; Diagnóstico precoz; Técnicas de imagen; Tomografía por emisión de positrones con la tomografía axial computarizadaLarge-vessel vasculitis; Early diagnosis; Imaging techniques; Positron emission tomography with computed tomogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Large-vessel vasculitis; Early diagnosis; Imaging techniques; Positron emission tomography with computed tomographyVasculitis de grandes vasos; Diagnóstico precoz; Técnicas de imagen; Tomografía por emisión de positrones con la tomografía axial computariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; Osteomielitis aguda hematógena; Infantil; Pruebas de imagen; Proteína C reactiva; Tratamiento antibiótico; Secuelas; Acute haematogenous osteomyelitis; Children; Imaging techniques; C-reactive protein; Antimicrobial treatment; Sequelae;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; atypical mole syndrome; dermatoscopy; dysplastic nevus; follow-up; imaging techniques; malignant melanoma; outcomeDFU, digital follow-up; DM, dermatoscopic monitoring; MM, malignant melanoma; notDM, not dermatoscopic monitoring; TBP, total-body photograph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تکنیک های تصویربرداری; atypical mole syndrome; dermatoscopy; follow-up; imaging techniques; malignant melanoma; outcomeAMS, atypical mole syndrome; DFU, digital follow-up; MM, malignant melanoma; TBP, total body photography