آنزیم های ایمونوئید شده

در این صفحه تعداد 177 مقاله تخصصی درباره آنزیم های ایمونوئید شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آنزیم های ایمونوئید شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; Magnetic carriers; Immobilized enzymes; Magnetic stabilization; MSFB; Magnetic particles; Immobilization; Magnetic assisted reactors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; Lipase; Wax esters; Immobilized enzymes; Dibehenyl adipate; Dibehenyl sebacate; Packed bed Bioreactor; Optimisation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; Packed bed bioreactors; Immobilized enzymes; Enzyme technology; Sucrose; Continuous operation; Silane-coated silica carriers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; Biocatalysis; Heterogeneous biocatalysis; Immobilized enzymes; Enzyme deactivation; Carbonic anhydrase; Enzyme stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; GOS; galacto-oligosaccharides; Lu; lactulose; LuOS; lactulose-based oligosaccharides; IE; immobilized enzymes; FE; free enzyme; CTS; chitosan; ILC; initial lactulose concentration; Galacto-oligosaccharide; Lactulose; Immobilized β-galactosidase; Pectinex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; LPMO; Large amplitude Fourier transform alternating current voltammetry (FTacV); Formal electrode potential; Direct electron transfer; Immobilized enzymes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آنزیم های ایمونوئید شده; BSP; biomass support particle; FFA; free fatty acid; TAG; triglyceride; FAME; fatty acid methyl ester; FHL; Fusarium heterosporum lipase; m I; method 1; m II; method 2; Microalgae; Lipid composition; Biodiesel; Lipase; Immobilized enzymes;