ایمن سازی

در این صفحه تعداد 163 مقاله تخصصی درباره ایمن سازی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمن سازی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; Alpinone; Pinocembrine; Flavonoids; Atlantic salmon; Teleost fish; Cytokines; Antiviral activity; ISAV; IFN alpha; Anti-inflammatory; Immunostimulant; Th1-type response;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; One-component vaccine adjuvants; Toll-like receptors; Inflammasome; Cationic lipids; Nanocarriers; Immunostimulant; Delivery system; Lipopolyamines; Adjuvant; Vaccine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; BW; body weight; CpG; unmethylated 2′ deoxyribo (cytidine-phosphate-guanosine); EFD; embryo-fetal development; EMA; European Medicines Agency; FDA; Food and Drug Administration; G0; day 0 of gestation; GSK; GlaxoSmithKline; HLS; Huntington Life Sciences
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; Immunonutrition; Feed protocol; Immunostimulant; Antibody titer; Fish; MHC; major histocompatibility complex; CFU; colony-forming unit; CP; crude protein; TSA; trypticase soy agar; PBS; phosphate-buffered saline; NBT; nitroblue tetrazolium; DMF; dimethylf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; Muramyl dipeptide; Immunomodulator; Desmuramylpeptide; NOD2 agonist; Immunostimulant; Immunoadjuvant; CARD; caspase activation and recruitment domain; DCC; dicyclohexylcarbodiimide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; EDC; 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمن سازی; ARTIs; acute respiratory tract infections; CI; confidence interval; IRR; incidence rate ratio; NK; natural killer; PI; principal investigator; SD; standard deviation; Pidotimod; Children; Respiratory infections; Immunostimulant; Kindergarten;