آشنایی با موضوع

در آمار، نمونه گیری نقاط مهم یک روش کلی برای برآورد خواص یک توزیع خاص است. این مربوط به نمونه برداری چتر در فیزیک محاسباتی است. بسته به نوع کاربرد، اصطلاح نمونه گیری نقاط مهم می‌تواند به فرآیند نمونه برداری از توزیع جایگزین، فرآیند استنتاج یا هر دو اشاره کند.

در این صفحه تعداد 220 مقاله تخصصی درباره نمونه گیری نقاط مهم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نمونه گیری نقاط مهم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Reliability analysis; Simulation; Importance sampling; Cross entropy method; Gaussian mixture; Expectation maximization; Sequential importance sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Cross-laminated timber; Finite element analyses; Reliability analyses; Response surface method; Importance sampling; Genetic algorithm; Stepwise analysis of variance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Importance sampling; Population Monte Carlo; State space models; Bayesian inference; Adaptive importance sampling; Parameter estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Uncertainty quantification; Uncertainty propagation; Epistemic uncertainty; Imprecise probability; Bayesian inference; Importance sampling; Akaike information criterion; Kullback-Leibler information theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Importance sampling; Bayesian networks; Conditional linear Gaussian models; Scalable inference; Gaussian mixtures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; 62K05; 65N21; 65C60; 65C05; Bayesian experimental design; Expected information gain; Monte Carlo; Laplace approximation; Importance sampling; Composite materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; ANOVA; analysis of variation; CD; Cholesky decomposition; GA; genetic algorithm; IS; importance sampling; LDS; low-discrepancy sequence; LHS; Latin hypercube sampling; LSS; Latin supercube sampling; MCS; Monte Carlo simulation; MLR; multiple linear regres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Monte Carlo simulation; Hasofer-Lind reliability index; Total probability theorem; Importance sampling; Subdomain sampling method; Supported excavations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Cable-stayed bridge; Reliability analysis; Advanced analysis; Latin hypercube; Importance sampling; Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; System testing; Sequencing and scheduling; Precedence constraints; Imperfect tests; Tabu search; Monte Carlo simulation; Importance sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Quadratic partial eigenvalue assignment; Structural vibrations; Optimization under uncertainty; Probability of failure; Disjointed failure domains; Importance sampling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; primary; 60F10; 65C05; secondary; 60G57; 68U20; Large deviations; Empirical measures; Importance sampling; Monte Carlo;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Artificial Neural Networks; Structural reliability; Monte Carlo simulation; Importance sampling; First-order reliability methods; Finite element analysis; Ultimate strength; Stiffened plates
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Pareto optimal set; Variance reduction; Subset simulation; Importance sampling; Multi-objective; Stochastic optimization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نمونه گیری نقاط مهم; Importance sampling; Monte Carlo; Kullback-Leibler divergence; Exponential tilts; Gaussian copula; t copula; Portfolio loss; Cross-entropy method;