در فضای باز

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره در فضای باز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI در فضای باز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; Multi-cellular lung model; In vitro; Gasoline direct injection exhaust; Lubrication oil; Gasoline particle filter; ALI; air-liquid interface; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; cLSM; confocal laser scanning microscope; CVS; constant volume sampler
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; Agave salmiana; Drought stress; In vitro; Saponin; Phenolic compounds; Antioxidant activity; MS; Murashige and Skoog; PEG; Polyethylene-Glycol; ORAC; Oxygen radical absorbance capacity; TP; Total Phenolic; AOX; Antioxidant Capacity; PE; Protodioscin equi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; In vitro; Dermal absorption; Pesticide; Risk assessment; North America; Triple-pack; Human; DAF; Dermal Absorption Factor; CDPR; California Department of Pesticide Regulation; EFSA; European Food Safety Authority; EPA; Environmental Protection Agency; NA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; Respiratory sensitization; Framework; Workshop report; Sensitization; In vivo; In vitro; Hazard identification; Tiered approach; Skin; Inhalation; AOP; adverse outcome pathway; APC; Antigen Presenting Cell; BAL; bronchoalveolar lavage; CLP; Classified,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; Aspen; Hormone; In vitro; Shoot proliferation; Short rotation forestry; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic-acid; PGR; plant growth regulator(s); RGE; restricted gas exchange;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; In vitro; In vivo; Surface water; Thyroid activity; Wastewater; AmiEQ; amiodarone equivalent concentrations; DOC; dissolved organic carbon; EC; effect concentration; ETU; ethylene thiourea; IC; inhibition concentration; MMI; methimazole; MMIEQ; methimaz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: در فضای باز; Tobacco heating products; In vitro; Lung epithelial; Cigarette smoke; High content screening; Reporter assay; ARE; antioxidant response element; DMSO; dimethyl sulphoxide; HCI; Health Canada intense smoking regimen; HCIm; modified Health Canada Intense s