استنت درون استنت

در این صفحه تعداد 326 مقاله تخصصی درباره استنت درون استنت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استنت درون استنت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; ATP; adenosine triphosphate; BES; biolimus-eluting stents; BMS; bare-metal stent; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; DES; drug-eluting stents; DRP 1; dynamin-related protein 1; EES; everolimus eluting stent; eNOS; endothelial NOS; FAD; flavin adenine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; drug-eluting balloon; in-stent restenosis; paclitaxel-coated balloon; percutaneous coronary intervention; target lesion failure; BSR; drug-eluting balloon-to-stent ratio; CI; confidence interval; DEB; drug-eluting balloon; DES; drug-eluting stent(s)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; ASC; ambulatory surgery center; AVG; arteriovenous graft; AVF; arteriovenous fistula; BMS; bare metal stent; FDA; US Food and Drug Administration; HOC; hospital outpatient center; ISR; in-stent restenosis; OBL; physician office based lab; POC; point-of-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; biodegradable polymers; bioresorbable vascular scaffold; bleeding; drug-eluting stent; percutaneous coronary intervention; stent restenosis; stent thrombosis; 1G-DES; first-generation drug-eluting stent(s); 2G-DES; second-generation drug-eluting stent(s);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Ring-and-link stent structure; Deformation behavior; Negative Poisson's ratio; Nonuniform structure; Curved arteries; In-stent restenosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Optical coherence tomography; Bioresorbable vascular scaffolds; In-stent restenosis; Coronary artery aneurysm; Tomografia de coerência ótica; Suportes vasculares biorreabsorbíveis; Reestenose intra-stent; Aneurisma coronário;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; PAD; Peripheral Arterial Disease; CTO; Chronic Total Occlusion; SFA; Superficial Femoral Artery; FP; Femoro-popliteal; IL; Intraluminal; SI; Subintimal; TASC; Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document on Management of Peripheral Arterial Disease; AP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; chronic; coronary; intervention; occlusion; percutaneous; revascularization; CART; controlled antegrade and retrograde tracking; CCTA; coronary computed tomography angiography; CTO; chronic total occlusion; ISR; in-stent restenosis; IVUS; intravascular ul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; metabolomics; phospholipids; plasma biomarkers; restenosis; sphingomyelins; ISR; in-stent restenosis; IVUS; intravascular ultrasound; MRM; multiple reaction monitoring; PCI; percutaneous coronary intervention; QCA; quantitative coronary analysis; S1P; sph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; drug-coated balloon; femoropopliteal artery; in-stent restenosis; paclitaxel; peripheral artery disease; ABI; ankle-brachial index; CD; clinically driven; DCB; drug-coated balloon; DES; drug-eluting stent(s); DUS; duplex ultrasonography; ISR; in-stent res
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Drug-coated balloon; Drug-eluting balloon; In-stent restenosis; Percutaneous coronary intervention; Paclitaxel; Ballon médicamenté; Athérosclérose; Resténose intra-stent; Angioplastie percutanée; Paclitaxel; AMI; acute myocardial infarction; BMS; ba
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Coronary calcification; Percutaneous coronary intervention; Multidetector computed tomography; Periprocedural complications; In-stent restenosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Angioplasty; Carotid artery; Dissection; Stents; Stroke; CAD; Carotid artery dissection; CCA; Common carotid artery; CTP; Computed tomographic perfusion; DSA; Digital subtraction angiography; EVT; Endovascular treatment; ICA; Internal carotid artery; ICH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Al; aluminium; AP; aniline pentamer; AT; aniline tetramer; AZ91D; Mg-Al-Zn alloy; BaSO4; barium sulfate; BDMS; biodegradable metal-based stent; BDPS; biodegradable polymer-based stent; BDS; biodegradable stent; BECP; biodegradable electrically conduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; BMS; bare metal stent; DES; drug-eluting stent; EVBT; endovascular brachytherapy; ISR; in-stent restenosis; RAS; renal artery stenosis; SBP; systolic blood pressure; SES; sirolimus-eluting stent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Carotid plaque; Carotid artery stenting; In-stent restenosis; Multidetector computed tomographyCAS, carotid artery stenting; CEA, carotid endarterectomy; CI, confidence interval; HU, Hounsfield units; ISR, in-stent restenosis; MDCT, multidetector computed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; DES; drug-eluting stents; EF; ejection fraction; FD; flow divider; GEE; generalized estimating equations; ISR; in-stent restenosis; LW; lateral wall; LAD; left anterior descending artery; LCX; left circumflex artery; MACE; major adverse cardiac events; ML
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; Co-Cr; cobalt-chromium; CTA; computer tomography angiography; DES; drug-eluting stent; ISR; in-stent restenosis; IVUS; intravascular ultrasound; LAD; left anterior descending artery; FDA; Food and Drug Administration; MAUDE; Manufacturer and User Faci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; CT; computed tomography; MR; magnetic resonance; MRI; magnetic resonance imaging; CBF; cerebral blood flow; AVM; arteriovenous malformation; FPCT; flat panel computed tomography; PBV; parenchymal blood volume; CBV; cerebral blood volume; MTT; mean transit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استنت درون استنت; DES; drug-eluting stent; ISR; in-stent restenosis; BMS; bare metal stent; SES; sirolimus-eluting stent; PES; paclitaxel-eluting stent; Coronary endarterectomy; Coronary artery bypass; Percutaneous coronary intervention; In-stent restenosis;