مجتمع گنجاندن

در این صفحه تعداد 723 مقاله تخصصی درباره مجتمع گنجاندن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجتمع گنجاندن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع گنجاندن; Starch; Carvacrol; Propylene glycol; Konjac glucomannan; Inclusion complex; Partition; Carvacrol (PubChem CID: 10364); Propylene glycol (PubChem CID: 1030); Amylose (PubChem CID: 53477771); Amylopectin (PubChem CID: 439207); Water (PubChem CID: 962);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع گنجاندن; Amylose; Inclusion complex; Potato starch; Pullulanase; ZincW–Zn, zinc content; C–Zn, zinc conversion; URPA, uncomplexed retrograded potato amylose; 13C CP/MAS NMR13, C cross-polarization/magic angle spinning nuclear magnetic resonance; XPS, X-ray photoel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع گنجاندن; Inclusion complex; Cyclodextrin; Amino acid; Spectroscopic investigation; Physicochemical studies; Thermodynamic parameterα-Cyclodextrin (PubChem CID: 444913); β- (PubChem CID: 444041); l-Leucine (PubChem CID: 6106); l-Isoleucine (PubChem CID: 6306)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع گنجاندن; PTES; phenyltriethoxysilane; SAM; self-assembled monolayer; CD(s); cyclodextrin(s); AFM; Atomic Force Microscopy; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; Ethoxyl groups; Growth mechanism; Growth stage; Inclusion complex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع گنجاندن; Functional foods; Nutraceuticals; Nano-carrier system; Nanoliposomes; Nanoemulsions; Self-emulsifying drug delivery systems; Solid lipid nanoparticles; Nanostructured lipid carriers; Nanosuspensions; Polymeric nanoparticles; Inclusion complex; Protein-bas