کاربرد صنعتی

در این صفحه تعداد 180 مقاله تخصصی درباره کاربرد صنعتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاربرد صنعتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Industrial application; Steel slab; Text localization; Deep learning; Deep convolutional neural network; Accumulated confidence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Nitrogen liquefier; Particle swarm optimization; Operation under disturbances; Simulation-based optimization; Industrial application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Maltooligosaccharide-forming amylases; Identification; Structure; Action pattern; Preparation; Industrial application; AmyUS100; G6-amylase from Bacillus stearothermophilus US100; BJAG5A; G5-amylase from Bacillus sp. JAMB-204; BLA; α-amylase from Bacillu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Solar thermal; solar-hybrid; linear Fresnel collector; process heat; supply level; process steam; industrial application; direct steam generation; Jordan; pharmaceutical industry; Industrial Solar
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Structural optimization; Transmission line towers; Industrial application; Firefly algorithm; Backtracking search algorithm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; β-Glucan; Production process; Preparation technology; Physical properties; Extraction; Industrial application; Value-added products; Beta-glucan (PubChem CID: 136779747); Glucose (PubChem CID: 53782692); Hydrochloric acid (PubChem CID: 24845468); Ammoniu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; ANN; Artificial Neural Networks; CP; Conducting Polymer sensor; GC/MS; Gas Chromatographic/Mass Spectrometry; LPG; Liquefied Petroleum Gas; MOS; Metal Oxide Sensors; ou m−3; Odor Unit per Meter Cube; PLSR; Partial Least Square Regression; VOC; Volatile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Monte Carlo simulation; Sensitivity analysis; Supply chain; Pharmaceutical production; Decision-making; Industrial application;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاربرد صنعتی; Energy efficient sensor network design; Hybrid wired-cum-wireless sensor network; Mixed integer non-linear programming (MINLP); Location/allocation; Industrial application