تجزیه و تحلیل موسسه

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل موسسه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل موسسه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; Sharing economy; Market logic; Non-market logic; Collaborative consumption; Platform capitalism; Social media analytics; Institutional analysis; Uber; Airbnb;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; CCDI; Central Commission for Discipline Inspection; CPC; Communist Party of China; CSO; civil society organization; MEP; Ministry of Environmental Protection; MLR; Ministry of Land and Resources; MOA; Ministry of Agriculture; MOF; Ministry of Finance; MOH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; Adaptive governance; Social network analysis (SNA); Klamath River Basin; Water governance; Institutional analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; Land-based passenger transport policies; Integrated assessment; Institutional analysis; Stakeholders; Participatory multi-criteria assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; Heat stress management; Construction accident causality; Stakeholder; Institutional analysis; Systems thinking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; The Prestige oil spill; Institutional analysis; Transaction costs; Third-Party enforcement; Sentence of the Spanish Courts; New Institutional Economics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل موسسه; Schizophrénie; Psychose; Analyse institutionnelle; Équipe soignante; Transfert; Psychothérapie institutionnelle; RéunionSchizophrenia; Psychosis; Institutional analysis; Nursing staff; Transference; Institutional psychotherapy; Meeting