مدلسازی یکپارچه ارزیابی

در این صفحه تعداد 49 مقاله تخصصی درباره مدلسازی یکپارچه ارزیابی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدلسازی یکپارچه ارزیابی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Integrated assessment modeling; GCAM-USA; Air pollution health impacts; Energy-related water demand; CAFE; Corporate Average Fuel Economy; CCS; Carbon Capture and Storage; CPP; Clean Power Plan; CSAPR; Cross-State Air Pollution Rule; CSP; Concentrated Sol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Storage technologies; Hydrogen technologies; Variable renewable energy integration; Energy system transition; Integrated assessment modeling; VRE; variable renewable energy; PHS; pumped hydro storage; CAES; compressed air energy storage; IAM; integrated a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; 2DS; Two degree scenario; AFOLU; Agriculture, forestry and land use; BECCS; Bioenergy and carbon capture and storage; BEV; Battery electric vehicle; CAES; Compressed air energy storage; CCS; Carbon capture and storage; CCU; Carbon capture and utilisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; P18; Q42; Q50; Q54; Q55; Q20; Variable renewable energy; Wind and solar power; Electricity supply; Climate change mitigation; Integrated assessment modeling; System integration challenges;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Emissions mitigation; Poverty reduction; Carbon tax; Land subsidy; Integrated assessment modeling; Global warming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Water demand; Long-term planning; Urbanization; Climate change impacts; Integrated assessment modeling; Downscaling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Integrated assessment modeling; Carbon mitigation; Technological change; Fusion energy; Climate change; Q420; Q540; Q550; H230; O300; Q470;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; Integrated assessment modeling; Near-term climate policy; Coal-based electricity generation without CCS; Premature retirement; Stranded capacity; CCS retrofit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدلسازی یکپارچه ارزیابی; System dynamics simulation; Feedback; Climate change; Integrated assessment modeling; Society-biosphere-climate-economy-energy system; Optimization;