مدیریت یکپارچه

در این صفحه تعداد 128 مقاله تخصصی درباره مدیریت یکپارچه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت یکپارچه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Sustainable fisheries; Diving; Subsistence; Marine protected area; Bio-economic; Climate change adaptation; Small-scale fisheries; Integrated management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Collaborative observation; Focusing service; Geoscience; Geospatial; Infrastructure; Integrated management; Scalable processing; Sensor web;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Comprehensive medication management; Pharmacist-managed transitions of care; High-risk patient care; Interdisciplinary chronic disease management; Expanded scope of practice; Patient-centered care; Acute and chronic patient care treatment planning; Collab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Autonomation; advanced production; integrated management; factory integration; intelligent quality system; intelligent metrology; robotics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Heart failure units; Hospital admission; Transitional care; Integrated management; Unidades de insuficiencia cardiaca; Hospitalización; Cuidados transicionales; Manejo integral; HF; heart failure; HFU; heart failure unit; PC; primary care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Benthic community; Ecosystem function; Ecosystem Service Providers (ESP); Fisheries; Integrated management; Mediterranean;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; AIS; Automatic Identification System; BAU; Business As Usual; CAPEX; Capital Expenditure; CSR; Corporate Social Responsibility; EEDI; Energy Efficiency Design Index; IMO; International Maritime Organization; ISM; International Safety Management Code; ISO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Anthracnose; Cercospora stem blight; Charcoal rot; Green stem disorder; Plant elicitors; Phytophthora root and stem rot; Pod and stem blight; Sudden death syndrome; Integrated management
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Control; Verticillium dahliae; Defoliating pathotype; Inoculum density; Integrated management; OV; OX-VIRIN®; OA; OX-AGUA AL25®; VWO; Verticillium wilt of olive; D; defoliating; ND; non-defoliating; CWA; chlortetracycline water agar; PDA; potato dextros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; Unidades de insuficiencia cardiaca; Hospitalización; Cuidados transicionales; Manejo integral; Heart failure units; Hospital admission; Transitional care; Integrated management; AP; atención primaria; IC; insuficiencia cardiaca; UIC; unidad de insuficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت یکپارچه; MPAs; Algeria; Taza national park; Mediterranean; Integrated management; MedPAN; Mediterranean Protected Areas Network; MSP; MedPAN South Project; SEA-Med; Sustainable Economic Activities in the Mediterranean;