آشنایی با موضوع

بر هم کنش، اندرکنش یا تعامل، عملی است که بین دو یا چند موجودیت، شیء، پدیده، یا فرآیند – که اثر متقابل بر هم دارند – رخ می‌دهد. هنگامی که دو یا چند چیز، به کنش و واکنش (فعل و انفعال) با هم می‌پردازند، گویند که آنها با یکدیگر برهمکنش (یا تعامل) دارند. به عبارت دیگر، برهم کنش به معنی تاثیر گذاشتن بر یکدیگر و با یکدیگر واکنش دادن است. هیچ ذره‌ای در جهان کاملا از تاثیر سایر ذرات جدا نیست. آنها بر روی یکدیگر نیروهایی اعمال می‌کنند، یعنی از طریق میدانهایشان با یکدیگر برهمکنش می‌کنند. در واکنش های شیمیایی برهمکنش به معنی این است که دو ماده می توانند با یکدیگر وارد واکنش شده و ساختارهای الکترونی یکدیگر را تغییر دهند. انواع برهمکنش‌های ذرات بنیادی در بررسی تمام ذرات که به هر یک از آنها، یک یا چند میدان مربوط است، بطور تقریبی می‌توان گفت که هر قدر برهمکنش ضعیفتر باشد، ذرات بیشتری در آن شرکت می‌کنند. باریونها و مزونها، تحت برهمکنش قوی قرار می‌گیرند. تمام ذرات باردار و برخی ذرات خنثی (به استثنای نوترینو و گراویتون) از برهمکنش ضعیف تبعیت می‌کنند. تمام ذرات بجز گراویتون، تحت تاثیر برهمکنش‌های ضعیف قرار دارند و همه ذرات بدون استثنا (که شامل ذرات با جرم صفر نیز هستند) در برهمکنش گرانشی شرکت می‌کنند. این مطلب بدان معنی است که هر ذره که تحت تاثیر یک برهمکنش قرار می‌گیرد، خود به خود تمام برهمکنش‌های ضعیفتر را نیز متحمل می‌شود. قوانین بقا و برهمکنش‌های هسته‌ای چهار برهمکنش اساسی به بقای کمیات مشخصه ذرات بنیادی مربوط است. تمام قوانین، در برهمکنش‌های قوی رعایت می‌شوند. بنابراین، برهمکنش‌های قوی برای تمام قوانین مجاز محسوب می‌شوند و از این رو بسیار سریع صورت می‌گیرند. از طرف دیگر شگفتی، زوجیت و ایزواسپین، در برهمکنش‌های ضعیف بقا ندارند، لذا برهمکنش‌های ضعیف از سه قانون بقا تبعیت نمی‌کنند و تقریبا ممنوع هستند. کندی برهمکنش‌های ضعیف نیز ناشی از این عدم تبعیت آنها از قوانین بقاست. نقش برهمکنش گرانشی در فرآیندهای بنیادی ناشناخته است. طبقه‌بندی برهمکنش‌های ذرات طبقه‌بندی ذرات بنیادی که از سال 1948 به بعد مورد استفاده قرار گرفته است، هم برای فهم ساختمان و تکامل جهان و هم برای درک سرشت و نهاد خود ذرات بسیار مهم است. در هر طرح ساختمانی یا فرآیندهای تکاملی، یک یا چند برهمکنش درگیر می‌شوند که عبارتند از: برهمکنش قوی هسته‌ای برهمکنش الکترومغناطیسی برهمکنش ضعیف هسته‌ای برهمکنش گرانشی
در این صفحه تعداد 752 مقاله تخصصی درباره بر هم کنش که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بر هم کنش (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; SES; social-ecological system; I; interactions; A; actors; GS; governance system; RS; resource system; RU; recourse units; MMA; moose management areas; MMU; moose management units; PCA; principal component analysis; Environmental governance; Panacea trap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Erythrocytes; Elements; Interactions; Lipid peroxidation; Magnesium; Vanadium; A; antagonistic; AMV; ammonium metavanadate; CAT; catalase; CCS; copper metallocharperone; CRMs; certified reference materials; DL (LOD); limit of detection; DMT-1; divalent me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; SSA; sub-Saharan Africa; CA; conservation agriculture; NT; no-till; CT; conventional tillage; N; nitrogen; NNI; N nutrition index; CGR; crop growth rate; Nc; critical N concentration; DM; dry mass; S; south; E; east; kg; kilogram; ha; hectare; t; tonnes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Urolithins; Prostate cancer; Interactions; Ellagitannins gut metabolites; ADT; androgen deprivation therapy; AR; androgen receptor; bic; bicalutamide; CI; combination index; DHT; dihydrotestosterone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; PSA; prostate spe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Innovation systems; Inter-organisational knowledge transfer; Behaviour; Incentives; Interactions; Aggregated outcomes; Water sector; Water operator partnerships; Theory of planned behaviour;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Adsorption; Biobased materials; Cellulose; Biopolymers; Interactions; Nanocellulose; Nanoparticles; TiO2; Food; Digestion; Food eco-packaging; Food packaging nanocomposite; Safety; Food contact materials;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Arzneimittel; Lebensmittel; Wechselwirkungen; Pharmakokinetik; Pharmakodynamik; Geschmacksstörungen; Bioverfügbarkeit; Cytochrom-P450-System; Grapefruit; Milchprodukte; Alkohol; Tyramin; Goji Beeren; Koffein; Vitamin K; Drugs; foodstuffs; interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بر هم کنش; Bat; Endoparasites; Interactions; Pteronotus; Seasonality; Murciélago; Endoparásitos; Interacciones; Pteronotus; Estacionalidad;