همکاری بین المللی

در این صفحه تعداد 138 مقاله تخصصی درباره همکاری بین المللی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همکاری بین المللی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Nuclear industry trends; Nuclear energy policy; Technology diffusion; New user state; International cooperation; Advanced reactor development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; The belt and road initiative; High-speed railway; Construction priority; Bilateral trade volume; International cooperation; Partial betweenness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Transport research; International cooperation; Research cooperation; Global cooperation; Strategic research management; Joint programming; Multilateral cooperation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; cooperação internacional; direito internacional público; filosofia política; teoria normativa das relações internacionais; Immanuel Kant; international cooperation; public international law; political philosophy; normative theory of international re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Learning; Social learning; Knowledge utilization; Climate change adaptation; International cooperation; Configurational analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; cross-cultural comparison; happiness; heart defects; international cooperation; multilevel analysis; CHD; congenital heart disease; GLMM; general linear mixed model; IQR; interquartile range; LAS; linear analog scale; NYHA; New York Heart Association; PR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Technology assessment, biomedical; equipment and supplies; comparative effectiveness research; international cooperation; Technikbewertung; Medizinprodukte; internationale Kooperation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Public-private partnership; Improved oil and gas recovery; International cooperation; National frameworks; Engineering systems design; Risk management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همکاری بین المللی; Data protection; Privacy; General data protection regulation; Reform; Enforcement; International cooperation; European Union; Data protection authorities