کروماتوگرافی گاز معکوس

در این صفحه تعداد 410 مقاله تخصصی درباره کروماتوگرافی گاز معکوس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کروماتوگرافی گاز معکوس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Drugs; Solubility parameter; In silico prediction; Conductor-like screening model; Quantitative structure property relationship; Inverse gas chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; dry powder inhaler (DPI); force control agent (FCA); blending method; dispersibility; next generation impactor (NGI); single particle aerosol mass spectrometry (SPAMS); time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS); AFM; atomic force microscop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; AFM; atomic force microscopy; AIBN; azobisisobutyronitrile; AN; acrylonitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; ATRA; atom transfer radical addition; BA; n-butyl acrylate; BIPE; bis(2-iodoprop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Ionic liquids; Activity coefficients; Gas-to-ionic liquid partition coefficients; Inverse gas chromatography;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Ca; soil air permeability, cm/s; Cw; soil saturated hydraulic conductivity, cm/s; CRCCARE; cooperative research centre for contamination assessment & remediation of the environment; ECD; electronic capture detector; GC; gas-chromatograph; IGC; inverse gas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Quaternary powder mixtures; Perindopril; Indapamide; Inverse gas chromatography; Surface properties; Work of adhesion; Flory-Huggins parameter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Wetting; Surface energy distribution; Surface energy analysis; inverse gas chromatography; Thermal analysis; Scanning electron microscopy; Powder rheology; Flow index
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Metal organic framework; Zeolitic imidazolate framework; Composite material; Methacrylate monolith; Inverse gas chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Adsorption potential; Solid solutions; Aromatic hydrocarbons separation; Inverse gas chromatography; Cobalt methyl-imidazolate; Zinc methyl-imidazolate; Porous coordination polymers;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Solid-state protein; Freeze drying; Powder properties; Protein properties; Analytical tools; Lot-to-lot variances; AFM; Atomic force microscopy; AoR; Angle of repose; API; Active pharmaceutical ingredient; ATR; Attenuated total reflectance; BET; Brunauerâ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Adhesion retention factor; Chromatographic adhesion law; Inverse gas chromatography; Methylene middle parameter; Surface energy; Surface parameters of methylene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کروماتوگرافی گاز معکوس; Accuracy verification criteria; Adhesion retention factor; Chromatographic adhesion law; Inverse gas chromatography; Surface components;