الکترودهای انتخابی یونی

در این صفحه تعداد 260 مقاله تخصصی درباره الکترودهای انتخابی یونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترودهای انتخابی یونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; Ion-selective electrodes; Molecularly imprinted polymer; Phosphotungstate; Ammonium Reinecke; Tiemonium methylsulphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; Potentiometry; Ion-selective electrodes; Paper-based sampling; Paper-based separation; Chloride; Salicylate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; ion-selective electrodes; solid contact; poly(3,4-ethylenedioxythiophene); redox capacitance; chronopotentiometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; Electronic tongue; Ion-selective electrodes; Lab-on-paper; Paper-based analytical device; Potentiometry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; AA; Acrylic acid; BEHS; Bis (2-ethylhexyl) sebacate; BIA; Batch injection analysis; BIA-MPA; Batch injection analysis system with multiple pulse amperometric detection; CDs; β-Cyclodextrins; CGE; Coated graphite electrode; CNP/CPE; Carbon nanoparticles-m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترودهای انتخابی یونی; Hydrotalcite-like compounds; Ion-selective electrodes; Coated-wire electrodes; Monohydrogen phosphate determination; Polyvinyl butyral;