پتانسیل یونیزاسیون

در این صفحه تعداد 240 مقاله تخصصی درباره پتانسیل یونیزاسیون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل یونیزاسیون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; Transient hot-wire method; Thermal conductivity; Alkali-borate structure; Cation effect; Ionization potential; One-dimensional Debye temperature;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; Acridan; Diarylamine; Enthalpy of formation; Acidity; Ionization potential; Electrostatic potential surfaces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; PHE; phenanthrene; ANT; anthracene; PYR; pyrene; BaP; benzo(a)pyrene; PS; persulfate; nZVI; nanoparticles of zerovalent iron; PAH; polycyclic aromatic hydrocarbons; ATQ; anthraquinone; oxy-PAHs; oxidized species from PAHs; ISCO; in situ chemical oxidation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; Optimally-tuned range separated hybrid functional; Density functional theory; Organic photovoltaic; Ionization potential; Electron affinity; Fundamental gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; DFT; density functional theory; B3LYP; Becke, three-parameter, Lee-Yang-Parr; BDE; bond dissociation energy; IP; ionization potential; ZPE; zero point energy; NBO; natural bond orbital; IC50; the half-maximal inhibitory concentration; DPPH; 2,2-diphen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; 2D; two-dimensional; ARPES; angle-resolved photoemission spectroscopy; An-CH3; 9,10-dimethylanthracene; An-Br; 9,10-dibromoanthracene; AIE; aggregation induced emission; BSA; bovine serum albumin; CVD; chemical vapor deposition; CFG; chemical functionaliz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; N-benzenesulfonyl benzotriazole; Trypanosoma cruzi; 3D structure; FTIR; Thermal analysis; NBSBZT; N-benzenesulfonyl-1H-1,2,3-benzotriazole; BZT; Benzotriazole; SCXRD; Single Crystal X-ray Diffraction; XRPD; X-ray Powder Diffraction; DFT; Density Functiona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; A; electron affinity; AM1; Austin model 1; DFT; density functional theory; HOMO; highest occupied molecular orbital; I; ionization potential; Ip; polydispersity index; LUMO; lowest unoccupied molecular orbital; MLR; multiple linear regression; Mn; number
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل یونیزاسیون; P; Phanerochaete; C; Coriolus; T; Trametes; P; Pleurotus; I; Irpex; LiP; lignin peroxidase; MnP; Mn-peroxidase; VP; versatile peroxidase; LAC; laccase; ABTS; 2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid); VA; 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl al