ایرویدی ها

در این صفحه تعداد 154 مقاله تخصصی درباره ایرویدی ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایرویدی ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایرویدی ها; Geneposidic acid (PubChem CID: 443354); 8-epi-Loganin (PubChem CID:100955855); Mussaenoside (PubChem CID: 182423); Acteoside (PubChem CID: 5281800); Isoacteoside (PubChem CID: 6476333); Apigenin 7-O- glucuronide (PubChem CID: 24721579); Luteolin 7-O-glucu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایرویدی ها; Globularia alypum; Iridoids; Thiol groups; ROS; Calcium homeostasis; Ulcerative colitis; AA; acetic acid; CD; crohn disease; GAAE; Globularia alypum leaves aqueous extract; GPx; glutathione peroxidase; H2O2; hydrogen peroxide; OH−; hydroxyl anion; IBD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایرویدی ها; Stachys affinis; Chinese artichoke; Secondary metabolites; Phenylethanoid glycosides; Iridoids; Nutrients; Anti-reactive oxygen species activity; Stachyose (PubChem CID 439531); Succinic acid (PubChem CID 1110); Verbascoside (PubChem CID 5281800); Leucosc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایرویدی ها; HLJDD; Huang-Lian-Jie-Du-Decoction; BrdU; 5-bromodeoxyuridine; TCM; Traditional Chinese Medicine; pMACO; permanent middle cerebral artery occlusion; CNS; Central Nervous System; VEGF; Vascular Endothelial Growth Factor; Ang; Angiopoietin; qRT-PCR; quantit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایرویدی ها; LC–MS; Zhi-zi-chi Decoction; Iridoids; Brain microdialysate; Brain tissue homogenatesGP, geniposide; SME, scandoside methyl ester; GA, gardenoside; DAAME, deacetyl asperulosidic acid methyl ester; GGB, genipin-1-β-gentiobioside