خوشه آهن گوگرد

در این صفحه تعداد 18 مقاله تخصصی درباره خوشه آهن گوگرد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خوشه آهن گوگرد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; DFP; deferiprone; HD; Huntington's disease; PD; Parkinson's disease; AD; Alzheimer's disease; TBARS; thiobarbituric acid-reactive substances; ABCB8; ATP binding cassette subfamily B member 8; ISC; iron-sulfur cluster; SDH; succinate dehydrogenase; LDH; la
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; ACSL4; acyl-CoA synthetase long-chain family member 4; AD; Alzheimer's disease; ARE; antioxidant-responsive element; ANT; adenine nucleotide translocase; AP-1; activator protein-1; ATP; adenosine triphosphate; Bak; Bcl-2 antagonist/killer; BCEC; brain c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; DACA; N-(2-(dimethylamino)ethyl)acridine-4-carboxamide; AOX; aldehyde oxidase; AOX1; human Aldehyde oxidase 1; XO; xanthine oxidase; MoIV; molybdenum (IV); MoVI; molybdenum (VI); MoCo; molybdenum pterin cofactor; [2Fe-2S]; iron-sulfur cluster; FAD; flavin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; ISCA2; Neurodevelopmental regression; Hypotonia; White matter; Mitochondrial disease; ISC; Iron-Sulfur Cluster; LAS; Lipoate Synthase; LBSL; Leukoencephalopathy with Brain Stem and Spinal Cord Involvement and Lactate Elevation; MLD; Metachromatic Leukodys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; Cysteine desulfurase; Friedreich's ataxia; Iron-sulfur cluster; ISCU; Zinc; ACP; acyl carrier transfer protein; BLI; BioLayer interferometry; BSA; bovine serum albumin; CD; circular dichroism; DMPD; N,N-dimethyl-p-phenylenediamine; DSF; differential scann
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; Fe-S cluster; iron-sulfur cluster; ROS; reactive oxygen species; PSI/II; photosystem I/II; SUF; sulfur utilization factor; SRM; selected reaction monitoring; EPR; electron paramagnetic resonance; RT-qPCR; real time quantitative polymerase chain reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشه آهن گوگرد; cyt; cytochrome; DBH2; decylbenzohydroquinone; Eh; ambient redox potential; Em; midpoint redox potential; EXAFS; extended X-ray absorption fine structure; Fe2S2 cluster; iron-sulfur cluster; Q; ubiquinone; QH2; ubihydroquinone; Qo; hydroquinone oxidation