متابولیسم آهن

در این صفحه تعداد 251 مقاله تخصصی درباره متابولیسم آهن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متابولیسم آهن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Philadelphia chromosome negative myeloproliferative neoplasm; Primary myelofibrosis; Survival; Iron metabolism; Transferrin saturation; Functional iron deficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; ABC; ATP-binding cassette; ABCB7; ATP-binding cassette subfamily B member 7; ALA; δ-amino levulinic acid; ALAS; δ-aminolevulinate synthase; CCA; cytosine/cytosine/adenine; CoA; glycine and succinyl-coenzyme A; CSA; congenital sideroblastic anemia; EPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Iron metabolism; Hepcidin; Ferroportin; Hepcidin agonists; Hepcidin antagonists; Metabolismo del hierro; Hepcidina; Ferroportina; Agonistas de la hepcidina; Antagonistas de la hepcidina;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; HCT; hematocrit; HGB; hemoglobin; MCV; mean corpuscular volume; MCH; mean corpuscular hemo; MCHC; mean corpuscular hemoglobin concentration; PD; Parkinson's disease; RBC; red blood cell count; TIBC; total iron binding capacity; H&Y; Hoehn and Yahr scores;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Hepcidin; Iron metabolism; Lipid profile; Cardiometabolic risk factors; Children; BMI; body mass index; CI; confidence interval; CVDs; cardiovascular diseases; DBP; diastolic blood pressure; Fe; serum iron; HDL; high-density lipoprotein; LDL; low-density
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Metabolismo del hierro; Metabolismo del cobre; Hemocromatosis; Enfermedad de Wilson; Iron metabolism; Copper metabolism; Hemochromatosis; Wilson's disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; ACD; anaemia of chronic disease; AECPOD; acute exacerbations of COPD; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CRP; C-reactive protein; eGFR; estimated glomerular filtration rate; Epo; erythropoietin; FEV1; forced expiratory volume in one second; FVC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; DCF; dichlorofluorescein; DFO; deferoxamine; DHR-123; dihydrorhodamine 123; FAC; ferric ammonium citrate; iNs; induced neurons; IRP1; iron regulatory protein 1; LIP; labile iron pool; NBIA; neurodegeneration with brain iron accumulation; PKAN; pantothenat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; HC; hippocampus; AE; aerobic exercise; NHI; nonheme iron; ROS; reactive oxygen species; BDI; bleomycin-detectable iron; TfR1; transferrin receptor 1; IRE; iron responsive element; DMT1 + IRE; divalent metal transporter 1 with iron responsive element; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Iron metabolism; Ineffective erythropoiesis; Hereditary hemochromatosis; β-Thalassemia; Hepcidin/minihepcidins; Lipid nanoparticle siRNA/antisense oligonucleotide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; BMP; bone morphogenetic protein; DMSO; dimethylsulfoxide; qRT-PCR; quantitative RT-PCR; RIPA; radioimmunoprecipitation assay; SMAD; similar to mothers against decapentaplegic; STAT3; signal transducer and activator of transcription 3; Iron metabolism; Hep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; β2mg; β2-microglobulin; BMP; Bone morphogenetic protein; CAT; Catalase; FPN1; ferroportin 1; GOX; Glucose Oxidase; HIF; Hypoxia inducible factor; IL-6; Interleukin 6; JAK; Janus kinase; NOX; NADPH oxidase; ODD; Oxygen-dependent degradation domain; PHD2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متابولیسم آهن; Iron metabolism; Hemochromatosis; Ferroportin; Hepcidin; Gain-of-function mutations; Métabolisme du fer; Hémochromatose; Ferroportine; Hepcidine; Mutations « gain-de-fonction »;