فتالوسیانین آهن

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره فتالوسیانین آهن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فتالوسیانین آهن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین آهن; AD; anaerobic digester; SCOD; soluble chemical oxygen demand; CuPc; copper phthalocyanine; SHE; standard hydrogen electrode; FePc; iron phthalocyanine; TCOD; total chemical oxygen demand; MECs; microbial electrolysis cells; VFA; volatile fatty acid; MFCs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین آهن; OH; hydroxyl radicals; MPs; metalloporphyrins; MPcs; metallophthalocyanines; P4VP; poly (4-vinylpyridine); PAN; polyacrylonitrile; NFs; nanofibers; FePc; iron phthalocyanine; P4VP/PAN NFs; nanofibers of P4VP mix with PAN; FePc/PAN NFs; nanofibers of FePc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین آهن; AEM; Anion exchange membranes; Ag/AgCl; Silver/Silver chloride; BES; Bioelectrochemical system; BESA; 2-bromoethanesulfonic acid; BET; Bioelectrochemical treatment system; CE; Coulombic efficiency; CEM; Cation exchange membrane; COD; Chemical oxygen deman
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فتالوسیانین آهن; Scanning tunneling microscopy; Manipulation; Perylene; Pentacene; Iron phthalocyanine; Ag(1 1 0); Au(1 1 1); Rotaxane; Conductance transition; Ultra-high density data storage; AFM; atomic force microscopy; DFT; density functional theory; EDP; electron