آشنایی با موضوع

ایسکمی (به انگلیسی: Ischemia) در اصطلاح پزشکی به کم‌رسیدن خون، به اندام یا ناحیه‌ای از بدن گفته‌می‌شود. ایسکمی باعث کمبود اکسیژن و مواد مغذی به بخش‌هایی از بدن می‌شود و این امر باعث آسیب به بافت‌ها یا سوءکارکرد اندام می‌گردد. آسیب ایسکمیک پس از برقراری مجدد جریان خون ممکن است منجر به اختلال عملکرد یا نارسایی کلیه شود. پیش‌شرطی‌سازی ایسکمیک یک دوره کوتاه محرومیت از عرضه خون به ارگان‌ها یا بافت‌های خاصی است و پس از آن خونرسانی مجدد به آنها اتفاق می‌افتد. این راهی است که کلیه‌ها را در برابر آسیبی که برقراری مجدد خون پس از ایسکمی ایجاد می‌کند مصون می‌دارد. آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون از جمله مباحثی است که مکانیسم ایجاد آن بطور دقیـق مشخـص نشده است.
در این صفحه تعداد 332 مقاله تخصصی درباره آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Angiogenesis inducing agents; Ischemia-reperfusion injury; Kidney transplantation; Unfolded protein responseAgents angiogéniques; lésions d’ischémie-reperfusion; Réponse aux protéines mal repliées; Transplantation rénale
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Sepsis; Lipopolysaccharide; Ischemia-reperfusion injury; Intestinal inflammation; Intestinal hemorrhage; Hemoglobin content; Gut hypothesis; Multiple organ failure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Acute Kidney Injury; Chronic allograft nephropathy; Innate Immune Response; Ischemia-reperfusion injury; Reactive oxygen speciesImmunité innée; Ischémie-reperfusion; Nécrose tubulaire aigue; Néphropathie chronique; Radicaux libres; Stress oxydatif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Decorin; Lumican; Fibromodulin; Toll-like receptor; Matrix metalloproteinases; 5/6-Nx; 5/6-nephrectomized Sprague-Dawley rats; ADAMTS; a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs; ALK; activin like kinase; ATS; hymocyte serum; BGN (Bgn)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Remote ischemic conditioning; ischemia-reperfusion injury; lung transplantation; primary graft dysfunction; idiopathic pulmonary fibrosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Serofendic acid; Middle cerebral artery occlusion; Ischemia-reperfusion injury; Stroke; Neuroprotection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Kidney; Ischemia-reperfusion injury; Osthole; Apoptosis; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; COX-2; cyclooxygenase-2; GCs; goblet cells; IL; interleukin; i.p.; intraperitoneally; IRI; ischemia-reperfusion injury; MCs; mast cells; MMS; monocyte-macrophage system; RNS; reactive nitrogen species; ROS; reactive oxygen species; SPF; specific pathogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Acute tubular necrosis; Diabetic nephropathy; Hyperglycaemia; IL-33/ST2; Inflammation; Renal ischaemia-reperfusion; AKI; acute kidney injury; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; GFR; glomerular filtration rate; IRI; ischemia-reperfusion inju
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta; REBOA; Haemorrhagic shock; Ovine model; Ischemia-reperfusion injury; Computed tomography; Partial REBOA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; TDCPP; Hypoxia/re-oxygenation injury; Ischemia-reperfusion injury; Calcium overload; Apoptosis; GSK3β;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ST-segment elevation myocardial infarction; Droplet digital PCR; Quantitative real time PCR; Micro-RNAs; Ischemia-reperfusion injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Skin flap transplantation; Ischemia-reperfusion injury; Adipose-derived stem cells; Exosomes; Hydrogen peroxide; Neovascularization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; 3-MCPD; 3-chloro-1,2-propanediol; 3′UTR; 3′ un-translated region; AKI; acute kidney injury; BMD10; Benchmark doses; BMDL10; BMD Lower Confidence Limit; BW; body weight; CXCl; chemokine (C-X-C motif) ligand; DE; differentially expressed; DR6; death rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; acute MI; cardiac MRI dose response; hypothermia; ischemia-reperfusion injury; AAR; area at risk; AMI; acute myocardial infarction; CMR; cardiac magnetic resonance; cTnI; cardiac troponin I; DE-CMR; delayed-enhancement cardiac magnetic resonance; IS; infa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ANOVA; Analysis of variance; BCP; blood cardioplegia; BL; Baseline; dLVPdtmax and dLVPdtmin; maximum and minimum derived left ventricular pressure over time; LAD; Left anterior descending artery; LVpdP; Left ventricular peak developed pressure; LVSP; Left
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; MO; Morinda officinalis How.; HNMR; nuclear magnetic resonance spectroscopy; IR; infrared spectroscopy; MS; mass spectrometry; 1HNMR; urine nuclear magnetic resonance 1H; TCM; traditional Chinese medicine; SFDA; State Food and Drug Administration; i.p.; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Propofol; Metabolism; Ischemia-reperfusion injury; Propofol posthypoxia treatment (P-PostH); Hypoxanthine; Oxidative damage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Bax; Bcl-2 associated x protein; Bcl-2; B-cell lymphoma-2; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CNS; central nervous system; CREB; cAMP-response element binding protein; GFAP; glial fibrillary acidic protein; H&E; haematoxylin and eosin; Iba-1; ionized c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Repulsive guidance molecule A; Blood-brain barrier; Ischemia-reperfusion injury; Middle cerebral artery occlusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; 8-iso-PGF2α; 8-iso-prostaglandin F2α; Ar; argon; cTni; troponin-I; DPC; DNA-protein cross-link; dT-Tyr; 2-amino-3-(4-hydroxy-3-((1-((2R,4R,5R)−4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)−2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl)methyl)phenyl)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; AE2; Anion exchanger 2 (cholangiocyte Cl−/HCO3− transporter); ATP; Adenosine triphosphate; BSEP; Bile salt export pump; CFTR; Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CIT; Cold ischemia time; CMV; Cytomegalovirus; DBD; Donation after brain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Nitric oxide; Ischemia-reperfusion injury; NO metabolites; Cardioprotection; NO inhalation; Cardiac surgery; AAR; area at risk; AAR/LV; area at risk as a fraction of left ventricle; CAD; coronary artery disease; cGMP; cyclic guanosine monophosphate; iNO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; AM; Atractylodes macrocephala Koidz.; TCM; traditional Chinese medicine; UPLC; ultra-performance liquid chromatography; PDA; photo-diode array; IR; infrared spectroscopy; HS-LP-LPE; headspace liquid phase-liquid-phase extraction; GC-MS; gas chromatography
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; hyperglycemia; ischemia-reperfusion injury; forearm blood flow; endothelium; vascular reactivity; acetylcholine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Ischemia-reperfusion injury; Interferon regulatory factor-5 (IRF-5); VCAM-1; Endothelial dysfunction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; DAMPs; Danger Associated Molecular Patterns; DCD; donation after cardiac death; IFN; interferon; IgM; immunoglobulin M; IL; interleukin; IRI; ischemia-reperfusion injury; MHC; major histocompatibility complex; NK; natural killer; NKT; natural killer T cel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Viscum album; Cardioprotection; Infarct size; Ischemia-reperfusion injury; Nitric oxide; Vasodilation; Langendorff; KATP channel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Lung transplantation; Primary graft dysfunction; Ischemia-reperfusion injury; N-acetylcysteine; Ex vivo lung perfusion; Pig;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; AR; acute rejection; CI; confidence interval; CIT; cold ischemia time; CS; cold storage; DGF; delayed graft function; ECD; expanded criteria donors; fDGF; functional delayed graft function; HD; hemodialysis; HMP; hypothermic machine perfusion; HR; hazard
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Contrast-enhanced ultrasound; Ischemia-reperfusion injury; Microcirculation dysfunction; Perfusion quantification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ATP-K; adenosine triphosphate potassium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IL; interleukin; IRI; ischemia-reperfusion injury; LTx; lung transplantation; MPO; myeloperoxidase; PostC; postconditioning; PreC; preconditioning; TNF; tumor necrosis fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; TSPO; translocator protein; ZDF; Zucker diabetic fatty; mPTP; mitochondrial permeability transition pore; Cardiac mitochondria; Sterol; Hypercholesterolemia; Ischemia-reperfusion injury; Translocator protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; ATP; adenosine triphosphate; CBF; coronary blood flow; CVR; coronary vascular resistance; DCD; donation after circulatory death; dP/dt; rate of pressure change; EVHP; ex vivo heart perfusion; IRI; ischemia-reperfusion injury; NCX; sodium-calcium exchange
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Drug delivery; Star-block copolymer; Indomethacin; Bioavailability; Ischemia-reperfusion injury;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; acute myocardial infarction; inflammation; ischemia-reperfusion injury; low-level vagal stimulation; ventricular arrhythmia; AUC; area under the curve; cVNS; cervical vagus nerve stimulation; LL-TS; low-level tragus stimulation; LV; left ventricular; MIRI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آسیب ایسکمی ـ باز خون رسانی یا آسیب ناشی از ایسکمی و برقراری مجدد جریان خون; Bilirubin; Nanoparticles; Ischemia-reperfusion injury; Liver transplantation; Reactive oxygen species; Anti-inflammatory therapy; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; CAM; cell adhesion molecule; COX; cyclooxygenase; iNOS; induc