جزیره

در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره جزیره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جزیره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Statin; Insulin secretion; Glucose uptake; Glucose homeostasis; Islet; Beta cell; Adipose tissue; Muscle; OGTT; Transmission electron microscopy; Ca2 + measurements
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; 6PGDH; 6-phosphogluconate dehydrogenase; KATP; ATP-sensitive K+ channel; ER; endoplasmic reticulum; G6PDH; glucose-6-phosphate dehydrogenase; GC; gas chromatography; GHB; γ-hydroxybutyric acid; GSIS; glucose-stimulated insulin secretion; ICDc; cytosolic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; dendritic spine; spine or postsynaptic terminal or postsynapse; DHA; docosahexaenoic acid; ECM; extracellular matrix; EEG; electroencephalogram; EPSP; excitatory postsynaptic potential; GABA; ga
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Allogeneic cells; Islet; Transplantation; Tolerance; 1-ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-carbodiimide (ECDI); Poly(lactide-co-glycolide) (PLG)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Islet; Transplantation; Diabetes; Angiogenesis; In vivo test; Alginate; Encapsulation; AECM; anterior eye chamber model; CITR; Collaborative Islet Transplant Registry; FVD; functional vascular density; HbOS; hemoglobin oxygen saturation; LSI; laser speck
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Islet; Alpha cell; Beta cell; Diabetes; Epigenetics; Open chromatinATAC-seq, Assay for Transposase-Accessible Chromatin with high throughput sequencing; FAIRE-seq, Formaldehyde-Assisted Isolation of Regulatory Elements followed by high throughput sequenci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; MAP4K4; mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4; PIK3CB; phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit beta; KIEN; Kinase Inhibitors Elastic Net; GWAS; genome-wide association study; Islet; Diabetes; Beta-cell; Lipotoxic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Diabetes; Endoplasmic reticulum stress; eIF2α; Pancreatic β cell; Insulin; Islet; ATF; activating transcription factor; CHOP; C/EBP homologous protein; CReP; constitutive repressor of eIF2α phosphorylation; CRISPR; clustered regularly interspaced short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جزیره; Adv; adenovirus; DAPI; 4′,6′-diamidino-2-phenylindole; DAPT; N-[N-(3,5-difluorophenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycine t-butyl ester; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle's Medium; GFP; green fluorescent protein; GIP; glucose-dependent insulinotropic polypep