برچسب زدن با ایزوتوپ

در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره برچسب زدن با ایزوتوپ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برچسب زدن با ایزوتوپ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; Dab; dabsyl moiety; TCTU; O-(6-chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate, Fmoc, fluorenylomethyloxycarbonyl group; DIEA; diisopropylethylamine; SPPS; solid-phase peptide synthesis.; Isotopic labeling; Quantitative proteom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; Nickel; Zinc; Intermetallic; Acetylene; Hydrogenation; Ethylene; Selectivity; Isotopic labeling; Density functional theory; Oligomerization
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; Shiitake; Wort; Non-alcoholic beverage; Headspace solid phase microextraction; Aroma reconstitution; Isotopic labeling; o-Aminoacetophenone (PubChem CID: 11086); β-Damascenone (PubChem CID: 5366074); l-Isoleucine (PubChem CID: 6306); Methional (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; Ethane oxidative dehydrogenation (ODH); NiO-based catalysts; Isotopic labeling; Kinetic isotope effect (KIE); Methanol sorption; O2-temperature programmed desorption (TPD); Reaction mechanism; Non-stoichiometric oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; Infrared; Time-resolved; Difference spectroscopy; Rapid scan; Step scan; GTPases; GTP; Caged-substances; Ras; Isotopic labeling; Band assignment; Global fit; Attenuated total reflection (ATR); Monolayer; Solid supported lipid bilayer (SSLB);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برچسب زدن با ایزوتوپ; PET; positron emission tomography; ODN; oligodeoxynucleotide; SPE; solid phase extraction; TBTA; tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine; DCY; decay-corrected radiochemical yield; DOTA; 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid; T