ژاپنی

در این صفحه تعداد 660 مقاله تخصصی درباره ژاپنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ژاپنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; Asthma control; JACS; Japanese; Questionnaire; Validation; ACT; asthma control test; ACQ; asthma control questionnaire; AIRJ; asthma insights and reality in Japan; AQLQ; asthma quality of life questionnaire; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; IC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; Corticosteroids; Intravenous immunoglobulin therapy; Japanese; Stevens-Johnson syndrome; Toxic epidermal necrolysis; BSA; body surface area; DFPP; double filtration plasmapheresis; DIHS; drug-induced hypersensitivity syndrome; HLA; human leukocyte antigen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; RANK; receptor activator of nuclear factor kappa-B; HSA; hip structural analysis; BMD; bone mineral density; FREEDOM; Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in Osteoporosis every 6 Months; DIRECT; Denosumab fracture Intervention Randomized placebo Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; JPHC Study; the Japan Public Health Center based Prospective Study; JACC; the Japan Collaborative Cohort Study; MIYAGI-I; the Miyagi Cohort Study; MIYAGI-II; the Three-Prefecture Cohort Study in Miyagi; AICHI; the Three-Prefecture Cohort Study in Aichi; T
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; BMD; bone mineral density; BSAP; bone-specific alkaline phosphatase; CI; confidence interval; CTX; C-telopeptide of type 1 collagen; DXA; dual-energy x-ray absorptiometry; LS mean; least squares mean; P1NP; procollagen type 1 N-terminal propeptide; Q1; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ژاپنی; Bronchial asthma; Children; Japanese; Omalizumab; Quality of lifeAE, Adverse event; ELISA, Enzyme-linked immunosorbent assay; ER, Emergency room; FEF25–75%, Forced expiratory flow rate at 25%–75% of forced vital capacity; FEV1, Forced expiratory volume in