آشنایی با موضوع

در آمار و نظریه احتمالات برجستگی یا کشیدگی Kurtosis توصیف کننده ی میزان قله‌ای بودن یک توزیع احتمالی است. هرچقدر شکل تابع چگالی احتمال (probability density function) قله ای تر و دارای دم پهن تر یا دنباله پهن تر(fat-tailed/ heavy-tailed) باشد میزان شاخص کشیدگی برای آن بیشتر است. همیشه کشیدگی را با کشیدگی توزیع نرمال مقایسه می کنند. بنابراین، کشیدگی مثبت، یعنی قله توزیع مورد نظر از توزیع نرمال باالاتر است و کشیدگی منفی، نشانه پایین تر بودن قله توزیع نسبت به توزیع نرمال است. کشیدگی برابر با گشتاور چهارم نرمال شده است، به عبارت دیگر کشیدگی معیاری از تیزی منحنی در نقطه ماکزیمم است.
در این صفحه تعداد 280 مقاله تخصصی درباره برجستگی، کشیدگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده برجستگی، کشیدگی
مقالات ISI برجستگی، کشیدگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; SHS; superhydrophobic surface; LBM; lattice Boltzmann method; FFT; Fast Fourier Transformation; Sk; skewness; K; kurtosis; Rq; root mean square; EOS; equation of state; SS; silica sol; AFM; atomic force microscope; CA; contact angle; SA; sliding angle; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; Taylor dispersion; Skewness; Kurtosis; Spatial and temporal moments; Residence-time distribution; Extended method of moments; Lattice Boltzmann ADE schemes; Interface jump; Numerical diffusion; Stokes-Brinkman-Darcy porous flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; SNR; Signal-Noise Ratio; SVD; Singular Value Decomposition; SV; Singular Value; FC; Center Frequency; CSMW; Complex Shifted Morlet wavelet; EWMA; Exponentially Weight Moving Average; MSPC; Multivariate Statistical Process Control; MM; Mathematical Morphol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; Process monitoring; Independent component analysis; Measurement noises; Kurtosis; Mixing matrix; Contribution plot; Sensitivity analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; Fault detection; Independent component analysis; Mixing matrix; Measurement noise; Time-delayed covariance matrices; Kurtosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برجستگی، کشیدگی; CE; cumulant expansion; dFOV; displacement field of view; DKI; diffusional kurtosis imaging; dMRI; diffusion MRI; dPDF; displacement probability density function; MD; mean diffusivity; MK; mean kurtosis; SNR; signal-to-noise ratio; QS; q-space; Kurtosis;