کینورینین آمینوترانسفراز

در این صفحه تعداد 36 مقاله تخصصی درباره کینورینین آمینوترانسفراز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کینورینین آمینوترانسفراز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; KP; kynurenine pathway; IDO; indoleamine 2,3-dioxygenase; TDO2; tryptophan 2,3 dioxygenase (gene); TDO; tryptophan 2,3 dioxygenase (enzyme); KAT; kynurenine aminotransferase; KMO; kynurenine monooxigenase; Trp; tryptophan; KYN; L-kynurenine; KYNA; kynuren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; 1-MT; 1-methyltryptophan; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 5-HT; serotonin; 5-HTP; 5-hydroxy-l-tryptophan; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleatic acid; ACTH; adrenocorticotrophic hormone; AADC; aromatic l-amino acid descarboxylase; AA-NAT; aralkylamine N-acetyltransferase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CON; control diet; EPM; elevated plus maze; FST; forced swim test; GR; glucocorticoid receptor; HFD; high-fat diet; HPA; hypothalamic-pituitaryadrenal; IGF; insulin-like growth factor; IL; interleukin; KAT; kynur
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; Kynurenic acid; Schizophrenia; Cognition; Alpha 7 nicotinic receptor; Choline; KP; Kynurenine pathway; CNS; central nervous system; IDO; indoleamine-2,3-dioxygenase; TDO; tryptophan-2,3-dioxygenase; KAT; kynurenine aminotransferase; KYNA; kynurenic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; A; Amygdala; ACMSD; 2-amino-3-carboxymuconate-6-semialdehyde decarboxylase; AD; Alzheimer's disease; AD; Anterodorsal nucleus (Thalamus); α-syn; Alpha-synuclein; CCL2; Chemokine (CC motif) ligand 2;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; Major depressive disorder; Oxidative and nitrosative stress; Kynurenine; Aryl hydrocarbon; Immune-inflammation; Mitochondria; Pathophysiology; Melatonin; Treatment; Classification; Cognition; 3-OH-ANA; 3-hydroxyanthranillic acid; 3-OH-Kyn; 3-hydroxykynure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; Kynurenine pathway; Indoleamine 2,3-dioxygenase; Kynurenine 3-monooxygenase; Kynurenine aminotransferase; Kynurenine; Kynurenic acid; Quinolinic acid; TRP; l-tryptophan; KP; kynurenine pathway; NAD+; nicotinamide adenine nucleotide; TDO; tryptophan 2,3-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; AAT; l-α-aminoadipate aminotransferase; AlaAT; alanine aminotransferase; AOAA; aminooxyacetate; AspAT; aspartate aminotransferase; FP-Gln; (2S,4S)-4-(3-fluoropropyl)-l-glutamine; 4-FGln; l-4-fluoroglutamine (chirality at the 4 position not specified); (2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کینورینین آمینوترانسفراز; KAT; kynurenine aminotransferase; KYNA; kynurenic acid; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPOL; 2-amino-2-methyl-1-propanol; HIV-1; human immunodeficiency virus type-1; HIV; CO control; N; number; EAA; excitatory amino acid; Kynurenic acid; Kynurenine aminotra