تله NOx تیره

در این صفحه تعداد 80 مقاله تخصصی درباره تله NOx تیره که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تله NOx تیره (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; Hydrogen; Combustion stability; Thermal efficiency; Lean burn; Turbo Gasoline Direct Injection (T-GDI); Emissions; MBT; maximum brake torque; ITE; indicated thermal efficiency; BMEP; brake mean effective pressure; IMEP; indicated mean effective pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; Spray targeting; Diesel combustion; NOx; Soot; NTP; CA b(a)TDC; Crank Angle before (after) Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degrees; CFD; Computational Fluid Dynamics; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; DPF; Diesel Particulate Filter; EGR; Exhaust Gas Recir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; AFR; Air to Fuel Ratio; b/c; bowl/crevices Volume Ratio; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BTDC; Before Top Dead Centre; CAD; Crank Angle Degree; CI; Compression Ignition; CN; Cetane Number; CO2; Carbon dioxide; COV; Coefficient of Variation; CR; Compr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; Diesel exhaust particles (DEPs); Nitro-PAH; Nitrophenol; TD-GC/MS; LC/MS; 1NP; 1-nitropyrene; 9NA; 9-nitroanthracene; DEP; diesel exhaust particle; DOC; diesel oxidation catalyst; DPF; diesel particulate filter; DPNR; diesel PM-NOx reduction; EC; elementa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; DOC; Diesel Oxidation Catalyst; FTP; Federal Test Procedure; FTP75; light-duty FTP transient drive cycle; LNT; Lean NOX Trap; NEDC; New European Drive Cycle; PGM; Platinum Group Metal; Aftertreatment; Concentration dependencies; Computer simulation; Kinet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; CD; commercial diesel; CO; carbon oxide; CO2; carbon dioxide; GMD; geometric mean diameter; LHV; lower heating value; LNT; lean NOx trap; NEDC; new European driving cycle; NOx; nitrogen oxides; ηef; thermal efficiency; EGR; exhaust gas recirculation; Esu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; Hydrocarbon selective catalytic reduction; Hydrogen addition; Low temperature; NOx; C3H6, C7H16, C12H26, diesel fuel; HC-SCR; hydrocarbon selective catalytic reduction; NOx; nitrogen oxide; NO; nitric oxide; NO2; nitrogen dioxide; CO2; carbon dioxide; THC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تله NOx تیره; HP EGR; high pressure exhaust gas recirculation; LP EGR; low pressure exhaust gas recirculation; VGT; variable geometric turbocharger; NOx; nitrogen oxides; PM; particulate matter; LNT; lean NOx trap; DOC; diesel oxidation catalyst; DPF; diesel particulat