دیودهای نوری

در این صفحه تعداد 210 مقاله تخصصی درباره دیودهای نوری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیودهای نوری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; Chl; chlorophyll; Fv/Fm; potential quantum yield; NPQ; non-photochemical dissipation of absorbed energy; Pfr/Ptotal; proportion of phytochrome in its far-red light absorbing form; PPFD; photosynthetic photon flux density; ΦPSII; quantum yield of photosys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; PAM; pulse amplitude modulation; WW; well-watered; WD; water deficit; DAT; days after treatment; UV; ultraviolet; R; red; FR; far-red; Chl_Index; chlorophyll index; Flav_Dx; flavonol index from sensor dualex®4 scientific; NBI; nitrogen balance index; LED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; A1,2; area vessel on balance 1 and 2, respectively; Δ(T − U); the difference between rate of transpiration and water uptake; FL; fluorescent tube; LEDB; blue light emitting diode; LEDR; red light emitting diode; LEDs; light emitting diodes; LEDW; whi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; ANN; artificial neural networks; BTEX; benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes; EC; electric conductivity; EPA; Environmental Protection Agency; GC; gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; GC-PID; gas chromatography with
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; ANOVA; analysis of variance; LED; light emitting diodes; ICD-10; International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision; EEG; electroencephalography; EMG; electromyography; PCI; Pekala's Phenomenology of Conscious
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; Chiral separation; Light emitting diodes; Molecularly imprinted polymers; Photo-initiated polymerization; Porous layer open tubular capillaries
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; AAFs; artifactual autofluorescences; UV; ultraviolet; LEDs; light emitting diodes; Autofluoresence; Photo-irradiation; Light emitting diodes (LEDs); Immunofluorescence; Fluorophores; Antibody;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; ANOVA; analysis of variance; CAF; caffeine; DA; dopamine; DD; constant dark; DMSO; dimethyl sulfoxide; DSI; Data Sciences International; IP; intraperitoneal; LD12:12; 12-h light:12-h dark; LED; light emitting diodes; MA; methamphetamine; MOD; modafinil; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; CL; continuous light; LEDs; light emitting diodes; Fv/Fm; maximal photochemical efficiency of PSII; GS; glutamine synthetase; GOGAT; glutamate synthase; MDA; malondialdehyde; NR; nitrate reductase; NiR; nitrite reductase; NR; nitrate reductase related gen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; PA; precision agriculture; NDVI; normalized vegetation index; ER; electrical resistivity; GAM; generalized additive models; DGPS; differential global position system; NIR; near infrared; LEDs; Light Emitting Diodes; ATV; all terrain vehicle; LAI; leaf are
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیودهای نوری; QDs; quantum dots; APS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; PL; photoluminescence; CIE; Commission Internationale de I׳Eclairage; UV; ultraviolet; LEDs; light emitting diodes; PLQY; photoluminescence quantum yield; TGA; thioglycollic acid; FWHM; full width at