تجزیه و تحلیل ثبات خطی

در این صفحه تعداد 195 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل ثبات خطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل ثبات خطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Cross diffusion; Buoyancy-driven convection; Stability criteria; Asymptotic analysis; Linear stability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Linear stability analysis; Double-layer viscoelastic liquid sheets; The spectral collocation method; The decomposition of the growth rate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Diffusive-thermal instability; Oscillatory instability; Radiative heat loss; Nonpremixed tubular flame; Linear stability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Tidal sand waves; Storm effects; Linear stability analysis; Wave and wind climate; Idealized modeling; Morphodynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Car following model; Adaptive cruise control; Variable vehicular gap; Linear stability analysis; Reductive perturbation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Saccharomyces cerevisiae; Mat formation experiment; Angular pair-correlation function; Reaction-diffusion; Travelling wave solution; Geometric singular perturbation theory; Linear stability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Pneumatic conveying; Dense-phase; Fine powders; Linear stability analysis; Solids friction; Phase space and Bistability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Viscoelastic fluid; Fingering instability; Anisotropic media; Linear stability analysis; Nonlinear simulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Convection; Porous medium; Variable gravity and variable internal heat source; Linear stability analysis; Rayleigh number; Prandtl number; Galerkin method; Eigenvalue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Mesoscale turbulence; Seasonality; Wavenumber spectra; Baroclinic instability; Linear stability analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Linear stability analysis; Immersed boundary method; Fully pressure-velocity coupling approach; Distributed Lagrange multiplier;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Swirl-stabilized combustor; Precessing vortex core; Hydrodynamic instability; Linear stability analysis; PIV measurements;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Modulational instability; Kerr and non-Kerr nonlinearities; Linear stability analysis; Planar dual-core waveguide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل ثبات خطی; Linear stability analysis; Hybrid-mixed formulation; Stress model; Legendre polynomials; Beams; Reissner–Mindlin plates