لیپوپروتئین (a)

در این صفحه تعداد 187 مقاله تخصصی درباره لیپوپروتئین (a) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپوپروتئین (a) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); CVD; GSH; GPx; Ribose-cysteine; Oxidised lipids; LDL; apoB; CVD; cardiovascular disease; Lp(a); lipoprotein(a); LDL; low density lipoprotein; HDL; high density lipoprotein; TG; triglycerides; apoB; apolipoproteinB-100; GSH; glutathione; GPx; glutathione p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); atherosclerosis; genetic risk stratification; haplotype; IL-1; inflammation; lipoprotein(a); lipoproteins; oxidation; oxidized phospholipids; polymorphismapo, apolipoprotein; CAD, coronary artery disease; CI, confidence interval; HDL-C, high-density lipop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); dyslipidemia; evolocumab; lipoprotein(a); PCSK9 inhibition; CVD; cardiovascular disease; LDL; low-density lipoprotein; PCSK9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Q2W; every 2 weeks; Q4W; every 4 weeks; SC; subcutaneous; UC LDL-C; low-density l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); cardiovascular disease; apolipoprotein B; apolipoprotein A1; apolipoprotein B/apolipoprotein A1; non-HDL-C; high sensitive C-reactive protein; lipoprotein-associated phospholipase A2; lipoprotein(a)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); apolipoproteins; cardiovascular risk; lipoprotein(a); niacin; simvastatinApo, apolipoprotein; CV, cardiovascular; ELISA, enzyme-linked immunoadsorbent assay; ERN, extended-release niacin; HDL-C, high-density lipoprotein cholesterol; HR, hazard ratio; LDL,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); DVT, deep vein thrombosis; Lp(a), lipoprotein (a); PAI-1, plasminogen activator inhibitor-1; RVO, residual vein obstruction; tPA, tissue-type plasminogen activator; VTE, venous thromboembolismCoagulation; Fibrin clot; Fibrinolysis; Lipoprotein(a); Venous
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); association; atherosclerosis; genetic; lipoprotein(a); thrombosisAAA, abdominal aortic aneurysm; CAD, coronary artery disease; CE, cardioembolism; CI, confidence interval; IA, intracranial aneurysm; IMT, intima-media thickness; LAA, large artery atheroscl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); acute coronary syndromes; fibrinolysis; lipoprotein; lipoprotein(a); oxidized phospholipids; plasminogenACS, acute coronary syndrome(s); AMI, acute myocardial infarction; ANOVA, analysis of variance; apo(a), apolipoprotein (a); apoB, apolipoprotein B-100;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); apo (a); Apolipoprotein A; apo B; Apolipoprotein B; BMI; Body mass index; CHD; Coronary heart disease; CVD; Cardiovascular disease; FH; Familial hypercholesterolemia; HDL; High-density lipoprotein; LDL; Low-density lipoprotein; Lp(a); Lipoprotein(a); pCVD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); IR; immunoreactivity; Lp(a); lipoprotein(a); Ox-Lp(a); oxidized lipoprotein(a); Apo(a); apolipoprotein(a); t-PA; tissue plasminogen activator; PAI-1; plasminogen activator inhibitor-1; Lp-PL A2; lipoprotein-associated phospholipase A2; LPC; lyso-phosphati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Lipoproteínas; Lipoproteína (a); Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; Riesgo cardiovascular; Objetivo terapéuticoLipoproteins; Lipoprotein(a); High-density lipoprotein cholesterol Low-densit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); lipoprotein(a); apolipoprotein(a) isoforms; cardiovascular disease; meta-analysis; epidemiologyapo(a), apolipoprotein(a); CHD, coronary heart disease; KIV2, kringle IV type 2; LDL, low-density lipoprotein; Lp(a), lipoprotein(a); MI, myocardial infarction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); apo(a), apolipoprotein(a); HRM, high resolution melting; K, kringle (protein domain); Lp(a), lipoprotein(a); PCR, polymerase chain reaction; STR, short tandem repeat, herein the TTTTA repetitionApolipoprotein(a); Haplotypes; Lipoprotein(a); Polymorphism;