لیپوپروتئین (a)

در این صفحه تعداد 477 مقاله تخصصی درباره لیپوپروتئین (a) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپوپروتئین (a) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Calcific aortic valve disease; Aortic valve stenosis; Lipoprotein(a); Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; Purinergic receptor 2Y2; Dipeptidyl peptidase 4 enzyme;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Lp(a); lipoprotein(a); LDL; low-density lipoprotein; apoB100; apolipoprotein B100; apo(a); apolipoprotein(a); CVD; cardiovascular disease; LDL-C; LDL-cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; K; kringle; PCSK9; proprotein covertase subtili
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); AACE; American Association of Clinical Endocrinologists; ACC; American College of Cardiology; ACE; Africa Middle East Cardiovascular Epidemiological; AHA; American Heart Association; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; BMI; body mass index; CAD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); ACC/AHA; American College of Cardiology/American Heart Association; ApoB; apolipoprotein B; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CHD; coronary heart disease; DLCN; Dutch Lipid Clinic Network; FAMCAT; an FH prediction model; FDA; Food and Drug Ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Statin; Neovasculature; Lipoprotein(a); Magnetic resonance imaging; Atherosclerosis; AIM-HIGH; Atherothrombosis Intervention In Metabolic Syndrome With Low HDL/High triglyceride and impact on global health outcomes; DCE-MRI; dynamic contrast-enhanced magn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); CAD; coronary artery disease; WBC; white blood cell; TC; total cholesterol; TG; triglycerides; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; Lp(a); lipoprotein(a); hsCRP; high sensitivity C-reactive protein; Walk
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); CAD; coronary artery disease; CVD; cardiovascular disease; TC; total cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein cholesterol; LDL-C; low density lipoprotein cholesterol; TG; triglycerides; ApoAI; apolipoprotein AI; ApoB; apolipoprotein B; Lp(a); lipoprot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); ALP; alkaline phosphatase; BPdias; diastolic blood pressure; BPsys; systolic blood pressure; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; cGMP; guanosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CREA; creatinine; CS; chondroitin sulfate; GPx; glutathione peroxi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); ABI; ankle-brachial index; ACC; American College of Cardiology; AHA; American Heart Association; aPWV; aortic pulse wave velocity; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; ATP-III; Adult Treatment Panel III; CAC; coronary artery calcium; CCA; common
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); AAV1; adeno-associated virus serotype 1; ACC; American College of Cardiology; ACCELERATE; A Study of Evacetrapib in High-Risk Vascular Disease; ACCORD; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; ADA; American Diabetes Association; AMP; adenosine m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Alirocumab; Diabetes; Insulin; LDL-C; ODYSSEY; PCSK9; AE; adverse event; Apo; apolipoprotein; ASCVD; atherosclerotic cardiovascular disease; CHD; coronary heart disease; CV; cardiovascular; CVD; cardiovascular disease; DM; diabetes mellitus; HDL-C; high-d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپوپروتئین (a); Statins; IVUS; Lipoprotein(a); Atherosclerosis; Residual risk; SATURN; Study of Coronary Atheroma by Intravascular Ultrasound: Effect of Rosuvastatin Versus Atorvastatin; LDL-C; low-density lipoprotein cholesterol; HDL-C; high-density lipoprotein choleste