رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR)

در این صفحه تعداد 83 مقاله تخصصی درباره رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Shape-code; Multiplex detection; Alzheimer's disease (AD); Gold nanoparticles (AuNPs); Plasmonic biosensors; Localized surface plasmon resonance (LSPR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Optical colorimetric sensor; Silver and gold nanoparticles; Self-referenced sensor; Hydrogen peroxide detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Anodic stripping voltammetry (ASV); Heavy metal ion; Nano lycurgus cup array; Nanosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Gold nanoparticle; Dual functional nanomaterial; Nanohybrid; Thrombin; Enzyme; Plasmonic biosensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR); Cancer biomarkers; Gold nanoparticles (AuNPs); Resonance Light Scattering Correlation Spectroscopy (RLSCS); Microfluidic Paper based Analytical Device (µ PAD); Digital microfluidics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Copper sulfide (CuS); Heat treatment; Temperature resolved X-ray diffraction (XRD); Alkylamine; Nanocrystal arrays;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Au nanoparticles; Localized surface plasmon resonance (LSPR); Cell concentration detection; Resonance peak shift; Human-derived retinal pigment epithelial RPE-1 cell; Breast cancer MCF-7 cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); DNA-gold nanoparticles; Hapten-oligonucleotide bioconjugates; DNA-directed Immobilization (DDI); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Multifunctional plasmonic nanostructures; Multiplexed biosensor; Anabolic-Androgenic Steroids (AAS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رزونانس پلاسمون سطح محلی (LSPR); Localized surface plasmon resonance (LSPR); Surface-enhanced Raman scattering (SERS); Au-Ag-Au double shell nanoparticles; 2-Mercapto-1-methylimidazole (methimazole);