جریان جرمی جرم

در این صفحه تعداد 121 مقاله تخصصی درباره جریان جرمی جرم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جریان جرمی جرم
مقالات ISI جریان جرمی جرم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; CSI; Concentrated Solar Irradiance; MFR; Mass Flow Rate; RADCAL; Radiation Calorimeter; Concentrated solar irradiance; Radiation calorimeter; Experiment; Simulation; Heat transfer; Coating;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; ṁB; mass flow rate predicted by Beverloo correlation; mṗ; additional mass flow rate induced by differential pressure; ∆P0; adverse pressure gradient to prevent flow; Φp; particle-air density ratio; Ac; average cross section area of container; Ao; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; DB; double base; MDB; modified double base; KP; potassium perchlorate; AP; ammonium perchlorate; C*; characteristic exhaust velocity of gaseous product; Al; aluminum metal; DSC; differential scanning calorimetery; ṁ; mass flow rate; A2; cross-sectional
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; ASOI; after start of injection; BEOI; before end of injection; LT; low temperature; MFR; mass flow rate; Oh; Ohsornge number; Re; Reynolds number; RT; room temperature; We; Weber number; Primary breakup; Low temperature; Breakup regime;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; AFRst; stoichiometric air fuel ratio; ATDC; after top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; cad; crank angle degree; CH4; methane; CI; compression ignition; CO; carbon monoxide; CoV; coefficient of variation; CO2; carbon dioxide; CN; cetane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; Phase change material; Copper foam; Thermal energy storage; Experimental; Injection side; Visualization; CF; compactness factor; ETC; effective thermal conductivity; HTF; heat transfer fluid; MFR; mass flow rate; PCM; phase change material; PCTES; phase c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریان جرمی جرم; Entropy generation; Entransy loss; Exergy destruction; Organic Rankine Cycle (ORC); Evaporation temperature; Mass flow rate