مداکا

در این صفحه تعداد 322 مقاله تخصصی درباره مداکا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مداکا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; tr; taste receptor; tr sequences; taste receptor protein sequences; GPCR; G protein-coupled receptor; t1r; taste receptor type 1; t1r1; taste type 1 receptor 1; t2r200; taste type 2 receptor 200; hT1R2; human T1R2; WGD; whole genome duplication; ML; Maxim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; CMV; cytomegalovirus; DDR; DNA damage response; GFP; green fluorescent protein; Gy; gray; H2B; histone H2B; n.s.; not significant; qPCR; quantitative polymerase chain reaction; s.d.; standard deviation; zmpste24; zinc metallopeptidase, STE24 homolog; Lami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; Development; Glycoprotein; Lysosome; Medaka; Sialidase; BSA; bovine serum albumin; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; dpf; day post fertilization; FBS; fetal bovine serum; MAM; Maackia amurensis mutagen lectin; MO; morpholino oligo; NeuAc; sialic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; Gsdf; gonadal soma-derived factor; Dmy; DM domain gene on the Y chromosome; Dmrt1; doublesex/mab-3 related transcription factor-1; Amh; anti-müllerian hormone; qPCR; quantitative PCR; EB; estradiol benzoate; EDC; endocrine disrupting chemicals; PBS; phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; Left-right asymmetry; mTOR signaling; SLC7 transporter; Ciliogenesis; Nodal flow; Medaka; spaw; southpaw; KV; Kupffer's vesicle; LPM; lateral plate mesoderm; mTORC1; mTOR complex1; S6K1; S6 kinase 1; HAT; heteromeric amino acid transporter;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; Epidermal growth factor receptor; Ganglioside; Medaka; Myogenesis; SialidaseBSA, bovine serum albumin; DMEM, Dulbecco's modified Eagle's medium; EGF, epidermal growth factor; EGFR, epidermal growth factor receptor; ERK, extracellular signal-regulated kina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; Gsdf; XX sex-reversal; Androgen; Medaka; Inbred HNI-II strain; Oryzias sakaizumii; Gsdf; gonadal soma-derived factor; Dmy; DM domain gene on Y chromosome; Dmrt1; doublesex/mab-3 related transcription factor-1; dpf; days post fertilization; dph; days post
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مداکا; mflPC; medaka furin-like proprotein convertase; TALEN; transcription activator-like effector nuclease; dph; day post hatched stage; Medaka; Proprotein convertase; Furin; TALEN; KO medaka; Human disease model; Medaka fuirin-like proporotein comvertase;