پزشکی

در این صفحه تعداد 361 مقاله تخصصی درباره پزشکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پزشکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; Africa; Bioethics; Developing countries; Ethics; Human rights; Medical; Principles; Public health; South America; Afrique; Bioéthique; Pays en développement; Éthique; Droits de l'homme; Principes; Santé publique; Amérique du Sud;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Amotivation; Academic motivation; Professionalism; Medical; Motivación intrínseca; Motivación extrínseca; Amotivación; Motivación académica; Profesionalidad; Médico;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; hospital; medical; psychiatric; inpatient; outpatient; ADHD; Attention deficit hyperactivity disorder; DPCRR; Danish Psychiatric Central Research Register; DNPR; Danish National Patient Register; ICD-10; International Statistical Classification of Disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; urology; internship and residency; education; medical; AOA; Alpha Omega Alpha Honor Medical Society; AUA; American Urological Association; US; United States; USMLE®; United States Medical Licensing Examination®;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; ICU; intensive care unit; QOL; quality of life; D1; first ICU day = first 24 h of ICU admission; ADL; activities of daily living; S; surgical; M; medical; B; burns; T; trauma; sub; subgroup; APACHE II score; Acute Physiology and Chronic Health Evaluati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; urethra; urinary tract infections; catheterization; education; medical; internship and residency; CAUTI; catheter associated urinary tract infections; IM; internal medicine; TIPS; Troubleshooting, Indications and Practice Sessions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; Internship and residency; Societies; Medical; Anaesthesiology/education; Surveys; Questionnaires; U.S.A; United States of America; EUMS; European Union of Medical Specialists; UK; United Kingdom; GAT; Group of Anaesthetists in Training; ASA-RC; American S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پزشکی; urology; laparoscopy; education; medical; process assessment (health care); clinical competence; AUA; American Urological Association; BLUS; Basic Laparoscopic Urological Surgery; CBME; Competency Based Medical Education; C-SATS; Crowd-Sourced Assessments