تابع عضویت

در این صفحه تعداد 210 مقاله تخصصی درباره تابع عضویت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تابع عضویت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; PDF; Probability density function; MCS; Monte Carlo Simulation; PEM; Point estimate method; SBA; Scenario-based analysis; PV; Photovoltaic; MF; Membership function; IGDT; Information gap decision theory; DNO; Distribution network operator; DR; Demand resp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; ANFIS; RBF; Engine torque; Tractor; PES; primary engine speed (rpm); IES; instantaneous engine speed (rpm); FCMF; fuel consumption mass flow (g·s−1); EGT; exhaust gas temperature (°C); MAEO; maximum exhaust opacity (m−1); MEEO; mean exhaust opacity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; Automatic; Change detection; Fuzzy measurement; Remote sensing; ADI; absolute difference image; ANN; artificial neural networks; BCM; binary change map; CD; change detection; DI; difference image; DN; digital number; FPOC; fuzzy possibility of change; LC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; AFPC; adaptive fuzzy pattern classification; FPC; fuzzy pattern classification; FPCM; fuzzy pattern classifier model; FPCS; fuzzy pattern classifier sequence; FPCN; fuzzy pattern classifier network; MF; membership function; ov; overlap measure; Cognitive
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; Attitude and heading reference system; Current statistical model; Kalman filter; Loitering vehicle; Maneuvering acceleration; Membership function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; Long-term; Load forecasting; Fuzzy logic; Universe of discourse; Membership function; ANN; Artificial Neural Network; PHCN; Power Holding Company of Nigeria; MF; Membership Function; MW; Megawatts; H; Humidity; T; Temperature; FL; Forecasted load; LH; Low
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; AHP; analytic hierarchy process; AM; ambiguous encounter; ARPA; automatic radar plotting aid; BCR; bow cross range; BCT; bow cross time; BK; background knowledge; BSQ; background situational quality; CAS; collision alert system; CI; consistency index; COL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; Leukocyte nucleus segmentation; Intuitionistic fuzzy set (IFS); Intuitionistic fuzzy divergence (IFD); Membership function; Non-membership function; Intuitionistic fuzzy generator (IFG)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تابع عضویت; Flocculated wastewater; Fuzzy inference system; Logistic model; Metabolic yields; Physiological health; μ; Apparent specific growth rate (d−1); Aww; Alum wastewater; BG11; BlueGreen medium (control); CHww; Chitosan wastewater; FIS; Fuzzy Inference Syst