آشنایی با موضوع

گلوتامات یک پیک عصبی تحریکی است و منشا حیاتی سایر گیرنده ها است. اثرات آن از طریق گیرنده های موجود در غشاء به نام گیرندههای یونوتروپیک و گیرنده های متابوتروپیک اعمال می شود. گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات شامل گروه بزرگی از گیرنده های متصل به پروتئین های G- هستند که نقش مهمی در تنظیم فعالیت طبیعی سلولهای دستگاه عصبی مرکزی دارند. توزیع وسیع و نقشهای فیزیولوژیک متنوع زیر واحدهای مختلف آنها در دستگاه عصبی مرکزی باعث شده است که بعنوان جایگاههای هدف ویژه ای برای درمان برخی از اختلالات عصبی و روانشناختی مورد توجه زیادی قرار گیرند. کشف لیگاندهای اختصاصی برای زیرواحدهای مختلف این گیرنده ها نیز ابزار لازم برای انجام تحقیقات پیش کلینیکی را فراهم نموده و مشخص شده است که پتانسیلهای درمانی بالقوه فراوانی در تنظیم انتخابی زیر واحد ویژه ای از گیرنده های مذکور وجود دارد. این گیرنده ها مستقیما کانالهای یونی را فعال نمی کنند بلکه از طریق پروتئین های G-سیستم های پیام رسان ثانویه را در نورونها فعال می سازند. تا کنون هشت زیر واحد از گیرنده های متا بوتروپیک گلوتامات شناسایی شده است که بر اساس تشابه توالی اسید های آمینه، مکانیسم های انتقال سیگنالها و ویزگیهای فارماکولوژیکی به سه گروه عمدهI،II و III تقسیم می شوند. این گیرنده ها بر اساس نوع زیر واحد بصورت پیش سیناپسی یا پس سیناپسی واقع شده اند و آزاد سازی گلوتامات و سایر نوروترانسمیترها را تنظیم می کنند.
در این صفحه تعداد 195 مقاله تخصصی درباره گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AFM; (mixed) amplitude and frequency modulation; AM; amplitude modulation; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ATP; adenosine triphosphate; BC; basket cell; ER; endoplasmic reticulum; FM; frequency modulation; GABA; γ-aminobutyri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Actin dynamics; Rho GTPases; dendritic spines; postsynapse; Abi-1; Abelson interacting protein 1; Abp1; actin binding protein 1; ACTN4; α-actinin-4; ADF; actin-depolymerizing factor; ADHD; attention deficit/hyperactivity disorder; ADNP; activity-dependen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; 3-HK; 3-hydroxykynurenine; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 6−OHDA; 6-hydroxidopamine; AADC; aromatic amino acid decarboxylase; ACA; anterior cerebral artery; ADP; adenosine-5′-diphosphate; ALDH; aldehyde dehydrogenases; ALS; amyotrophic lateral sclerosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AA; aromatase activity; ATD; androstatrienedione; ER; estrogen receptors; HPOA; hypothalamus and preoptic area; mER; membrane estrogen receptors; mGluR; metabotropic glutamate receptors; MPOA; medial preoptic area; POM; medial preoptic nucleus; NCM; cauda
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CaMKII; Ca2+-calmodulin-dependent kinase II; ER; endoplasmic reticulum; GABAARs; type-A GABA receptors; IICR; IP3 receptor-dependent calcium release; GLT1; glutamate transporter 1; GlyR; glycine receptor GlyR; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; nAc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AC; adenylate cyclase; Actn4; α-Actinin-4; ARF6; ADP-ribosylation factor 6; ATD; amino terminal domain; CAIN; calcineurin inhibitor protein; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; Cbln1; cerebellin 1 precursor; CC; coiled-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ACh; Acetylcholine; A-P; Anterior-posterior; AChE; Acetylcholinesterase; AD; Alzheimer's disease; Akt; Serine/threonine kinase; ALA; Aplpha linoleic acid; AM; Amygdala; AMPA; α-Amino- 3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AP-7; 2-amino-7-phosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CGRP; calcitonin gene related peptide; CSD; cortical spreading depression; NSAIDs; non-steroidal anti-inflammatory drugs; 5-HT; 5-hydroxytryptamine; 5-HIAA; 5-hydroxyindoleacetic acid; NO; nitric oxide (NO); TG; trigeminal ganglion; TNC; trigeminal nucleu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; 1,25-D3; 1,25-Dihydroxy vitamin D3; ACF; Aberrant crypt foci; AC; Adenylate cyclase; ADH; Autosomal dominant hypocalcaemia; CaSR; Calcium-sensing receptor; cAMP; Cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; Cai2+;  Intracellular free ionised calcium; Cao2+;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CON; control; DAG; diacylglycerol; GD; gestational day; HIP; hippocampus; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; LTD; long-term depression; LTP; long-term potentiation; MB; mammillary body; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; MWM; Morris water maze
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ACC; anterior cingulate cortex; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; CTA; conditioned taste aversion; EPSCs; excitatory postsynaptic currents; IC; insular cortex; LFS; low-frequency stimulation; LTD; long-term depression; LTP; long
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ASDs; Autism spectrum disorders; CNV; copy number variant; eIPSC; evoked IPSC; FMRP; fragile X mental retardation protein; FXS; fragile X syndrome; LOH; loss of heterozygosity; LTD; long-term depression; LTP; long-term potentiation; mEPSCs; miniature exci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ASD; autism spectrum disorder; ELS; early-life seizure; FMRP; fragile X mental retardation protein; ID; intellectual disability; KA; kainic acid; KO; knockout; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; mLTD; mGluR-mediated long-term depression; P; postnat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AD; amygdala; ANOVA; analysis of variance; CMS; chronic mild stress; FST; forced swimming test; GD; gestational day; GluR; glutamate receptor; HIP; hippocampus; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; NMDA; N-meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; BCA; bicinchoninic acid; EPM; elevated plus maze; GD; gestational day; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; LSD; least significant difference; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; PCMS; prenatal chronic mild stress; PKC; protein kinase C; PND; pos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Dendritic spine; Synaptic plasticity; Neurodegenerative diseases; Psychiatric disorders; Glutamate receptor; Calcium signaling; ADHD; attention deficit hypersensitive disorders; FXS; Fragile X-syndrome; CNS; central nervous system; GABA; gamma amino butyr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CASK; calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase; COS-7; African green monkey kidney fibroblast-like cell line; Drp1; dynamin-related protein 1; FAK; focal adhesion kinase; hnRNPA2B1; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2B1; K2P; potassium se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AP-5; 2-amino-5-phosphonopentanoic acid; AS; adapting stimulus; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid; I-R function; intensity-response function; LN model; linear-nonlinear cascade model; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Gases; Neuroprotective effect; Mechanism; Clinical translation; Research perspectives; AD; Alzheimer's disease; AMPA; alpha-amino-d-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionate; Ar; argon; ATA; absolute atmosphere; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood-bra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Metabotropic glutamate receptors; Transporter; Postsynaptic; Synaptic transmission; Pain; Midbrain periaqueductal grey;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ANOVA; analysis of variance; GABA; γ-aminobutyric acid; SEM; standard error of the mean; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; mGluRs; metabotropic glutamate recep
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Basal ganglia; Group III mGlu receptors; 6-Hydroxydopamine (6-OHDA); Metabotropic glutamate receptors; Allosteric and orthosteric modulation; Agonist; Parkinson's disease; Neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; GSH; Cysteine transport; NGF; mTOR; Redox; Cerebellum; 4F2hc; 4F2 cell surface antigen; BBB; blood-brain barrier; BSO; L-buthionine-S-R-sulfoximine; CNS; central nervous system; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole DTPA; diethylenetriamine penta-acetic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; AgRP; agouti-related peptide; ATP; adenosine triphosphate; CB1Rs; cannabinoid 1 receptors; ChR; channelrhodopsin; GPCRs; G-protein-coupled receptors; hAPP; human amyloid precursor protein; LTD; long-term depression; LTP; long-term potentiation; mGluRs; me
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; N-acetylcysteine; Obsessive-compulsive disorder; Nutraceutical; ACC; anterior cingulate cortex; BAI; Beck Anxiety Inventory; CBT; cognitive-behavioral therapy; CGI-I; clinical global impression-severity; CSTC; cortico-striato-thalamo-cortical; dACC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Somatostatin-expressing interneurons; Metabotropic glutamate receptors; Perithreshold membrane oscillations; Excitotoxicity; Seizures; ACPD; 1S,3R-1-aminocyclopentane-1,3-dicarboxylic acid; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Metabotropic glutamate receptors; Polyphosphoinositide hydrolysis; Synaptic plasticity; Receptor-receptor cross-talk; Neurodevelopment; Long-term depression; Neuronal death; G-protein βγ subunits;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; ATP; adenosine triphosphate; CK1; casein kinase 1; CK2; casein kinase 2; CTD; C-terminal domain; TTFL; transcriptional and translational feedback loop; GSK-3β; glycogen synthase kinase 3β; MEFs; mouse embryonic fibroblast cells; ConA; concanavalin A; LP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CPP; Conditioned Place Preference;; DCPG; (S)-3,4-dicarboxyphenylglycine; EPM; Elevated Plus Maze; EtOH; Ethanol; LDB; Light-Dark Box; MAP4; (S)-2-Amino-2-methyl-4-phosphonobutyric; mGluR; Metabotropic Glutamate Receptors; OF; Open Field; Anxiety; CPP; DC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Metabotropic glutamate receptors; Schizophrenia; Major depressive disorders; Alzhiemer's disease; Parkinson's disease; Neurodegeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Metabotropic glutamate receptors; mGlu2; mGlu3; LY3020371; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; DCG-IV; (2S,2′R,3′R)-2-(2′,3′-dicarboxycyclopropyl)glycine; (S)-3,4-DCPG; (S)-3,4-dicarboxyphenylglycine; LY341495; (2S)-2-amin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; Metabotropic glutamate receptors; Alzheimer's disease; Neuron-glia interaction; Amyloid β clearance; sAPPα; BDNF; mGluR; metabotropic glutamate receptor; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid β; sAPPα; soluble amyloid precursor protein α; BDNF; brain
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; iGluRs; ionotropic glutamate receptors; NMDA; N-methyl-d-aspartate; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; PET; positron emission tomography; CNS; central nervous system; TEA[18F]; [18F]tetra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گیرنده های متابوتروپیک گلوتامات; CB; cannabinoid; KOR; κ opioid receptor; FPI; fluid percussion injury; PTZ; pentylenetetrazole; mGluRs; metabotropic glutamate receptors; GABA; γ-aminobutyric acid; eCBs; endocannabinoid; PTE; post-traumatic epilepsy; Post-traumatic epilepsy; Prevention