چارچوب فلزی آلی

در این صفحه تعداد 132 مقاله تخصصی درباره چارچوب فلزی آلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چارچوب فلزی آلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; AC; activated carbon; ADS; adsorptive desulfurization; Basolite A100; Al(OH)(C8H4O4), produced by BASF; Basolite C300; Cu3(C9H3O6)2, produced by BASF; Basolite F300; FeC9H3O6, produced by BASF; BDC; 1, 4-benzenedicarboxylate; BT; benzothiophene; Cr-BDC; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; CP; carbon phosphorous bond; dppf; 1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene; H8L1; 1,2-diaminoethane-N,N,N′,N′-tetrakis(methylenephosphonic acid); H8L2; 1,4-diaminobutane-N,N,N′,N′-tetrakis(methylenephosphonic acid); H8L3; 1,6-diaminohexane-N,N,N′
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; 1,2DMI; 1,2-dimethylindole; 2MI; 2-methylindole; AAS; atomic absorption spectroscopy; ABDC; 2-aminobenzene-1,4-dicarboxylate; AFM; atomic force microscope; ASA; p-arsanilic acid; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transformed infrared spectros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; MOF; metal-organic framework; PCP; porous coordination polymer; PSA; pressure swing adsorption; TSA; temperature swing adsorption; VSA; vacuum swing adsorption; EPA; United States Environmental Protection Agency; EEA; European Environment Agency; SMB; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; DOS; density of states; EXAFS; extended X-ray absorption fine structure; FT; Fourier transform; MIL; materials of Institute Lavoisier; MOF; metal-organic framework; RIXS; resonant Inelastic X-ray scattering; RMS; root mean square; UiO; Universitetet i O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; Mercury trace analysis; NMs as analytical tools; Environmental monitoring; Natural water; Drinking water; Mercury species; Sensors; Solid phase extraction; A-L-A; aptamer-linker-aptamer; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; 1,3,5-H3BTC; 1,3,5-benzentricarboxylic acid; 1D; one-dimensional; 2D; two-dimensional; 3-bpdb; 1,4-bis(3-pyridyl)-2,3-diaza-1,3-butadiene; 3-bpdh; 2,5-bis(3-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-hexadiene; 3D; three-dimensional; 4-bpdh; 2,5-bis(4-pyridyl)-3,4-diaza-2,4-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; Metal-organic framework; Graphite oxide; Composite; Hybrid materials; Adsorption; Separation; Surface chemistry; Materials engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چارچوب فلزی آلی; AA; amino acid; UAA; unnatural amino acid; ADC; antibody-drug conjugate; DOPA; l-3,4-dihydroxyphenylalanine; flp; 4-(R)-fluoroproline; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; hyp; hydroxyproline; LAR; long acting release; MOF; metal-organic framework; 4-D