آشنایی با موضوع

متیل گلی اکسال، همچنین به نام pyruvaldehyde یا 2-oxopropanal، ترکیبی ارگانیک با فرمول CH3C (O) CHO است. متیل گلی اکسال گازی دارای دو گروه کربونیل، آلدهید و کتون است اما در حضور آب، به عنوان هیدرات ها و الیگومرها وجود دارد. این ترکیب مشتق شده از اسید پریوویک است. متیل گلی اکسال از طریق تخریب کربوهیدرات ها و با استفاده از سنتز متیل گلی اکسال بیش از حد بیان شده، به صورت صنعتی تولید می شود.
در این صفحه تعداد 426 مقاله تخصصی درباره متیل گلی اکسال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI متیل گلی اکسال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; DM-PG; di-MGO adduct of PG; GA; gallic acid; MGO; methylglyoxal; MM-PG; mono-MGO adduct of PG; PG; propyl gallate; RCS; reactive carbonyl species; ROS; reactive oxygen species; VC; vitamin C; Propyl gallate (PubChem CID: 4947); Methylglyoxal; Carbonyl str
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Aggregation; Chickpea cystatin; Glyoxal; Methylglyoxal; Reactive dicarbonyl species; Redox state; AGEs; Advanced glycated end products; ANS; 8-Anilino-1-Naphthalene-Sulphonic acid; CPC; Chickpea cystatin; DNPH; 2, 4-dinitrophenylhydrazine; GO; Glyoxal; MG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Serum albumin; Electrocatalytic assay; Inter-individual variation; Binding capacity; Protein oxidation; Carbonylation; CPS; chronopotentiometric stripping; n-CPS; non-denaturing CPS; d-CPS; denaturing CPS; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; MS; mas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; OS; oxidative stress; ROS; reactive oxygen species; MG; methylglyoxal; glo 1; glyoxalase-1; glo 2; glyoxalase-2; AGEs; advanced glycation end products; ASD; autism spectrum disorder; GSH; reduced glutathione; cas-3; caspase-3; NeuN; neuronal specific nucl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGE; advanced glycation end-product; GSH; reduced glutathione; MGO; methylglyoxal; 3-DG; 3-deoxyglucosone; CML; Nε-(carboxymethyl)-lysine; CEL; Nε-(carboxyethyl)-lysine; ROS; reactive oxygen species; AMD; age-related macular degeneration; RPE; retinal p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; BRS; baroreflex sensitivity; CO2et; end-tidal carbon dioxide pressure; DLCO; diffusing capacity of the lung for carbon monoxide; FEV1; forced expiratory volume (at the end of the first second of forced expiration); FVC; forced vital capacity; HIF-1; hypox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Olive leaf; Hydroxytyrosol; Antiglycative activity; Dietary advanced glycation endproducts; 1,2-dicarbonyl compounds; Hydroxymethylfurfural; Maillard reaction; Methylglyoxal (PubChem CID: 880); Glyoxal (PubChem CID: 7860); 3-deoxyglucosone (PubChem CID: 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGEs; advanced alycation and-products; OLE; olive leaf extract; OLE-F1 and OLE-F2; fractions 1 and 2 of olive leaf extract; HT; hydroxytyrosol; DOPAC; 3,4-dihydroxyphenylacetic acid; AG; aminoguanidine; MGO; methylglyoxal; GO; glyoxal; 3-DG; 3-deoxyglucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Hex; the Amadori product with d-glucose or d-galactose; G; glyoxal; MG; methylglyoxal; 3-DP; 3-deoxypentosone; 1-DG; 1-deoxyglucosone; 3-DG; 3-deoxyglucosone; 3-DGal; 3-deoxygalactosone; 3-DLact; 3-deoxylactosone; GONE; glucosone; Trios; triosone; -DH; -d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; 3DG; 3-deoxyglucosone; CBE; clinical brain edema; CT; computerized tomography; DKA; diabetic ketoacidosis; HHS; hyperglycemic hyperosmolar state; IHC; immunohistochemistry; MRI; magnetic resonance imaging; MAC; membrane attack complex; MG; methylglyoxal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; GLO2; glyoxalase II or hydroxyacylglutathione hydrolase; Grx1; monothiol glutaredoxin 1; Grx3; monothiol glutaredoxin 3; MG; methylglyoxal; TXN; tryparedoxin; TXN-Px; tryparedoxin peroxidase; PDO; persulfide dioxygenase; PSTK; phosphoseryl-tRNASec kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Barley; Hordeum vulgare; Poaceae; Abiotic stress tolerance; Transgenic barley; Aldose reductase; DsRed/GFP fluorescent proteins; AKR; aldo-keto reductase; cpMsALR; MsALR protein targeted to the chloroplast; DsRed; red fluorescent protein from Discosoma sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Antioxidant defense glyoxalase system; Methylglyoxal; Metal accumulation; Oxidative damage; Reactive oxygen species; Trace elements; AO; ascorbate oxidase; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbate; BSA; bovine serum albumin; Ca; calcium; Cd; cadmium; CAT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; αAC; alphaA-crystallin; αBC; alphaB-crystallin; STZ; streptozotocin; OLETF; Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty; AGE; advanced glycation end products; MGO; methylglyoxal; RPE; retinal pigment epithelium; TOM 20; translocase of outer mitochondrial membrane
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; ALDH2, aldehyde dehydrogenase; BSA, bovine serum albumin; DNPH, 2,4-dinitrophenylhydrazine; GO, glyoxal; GSH, reduced glutathione; MGO, methyl glyoxal; MMP, mitochondrial membrane potential; ROS, reactive oxygen speciesGlyoxal; Methylglyoxal; Oxidative st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Blood-brain barrier; Neurovascular unit; Glycolysis; Lactate; Brain development; AGEs; advanced glycation end products; ADP; ribose-adenosine diphosphate ribose; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood-brain barrier; BDNF; brain-derived growth factor; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Hyperglycemia & methylglyoxal; Carbonyl stress & endothelial GSH; Occludin glycation & brain endothelial barrier function; Diabetic brain microvascular dysfunction; Streptozotocin & diabetes; N-acetylcysteine & endothelial barrier function; AGEs; advanced
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGEs; advanced glycation endproducts; ApoJ/CLU; Apolipoprotein J/Clusterin; ROS; reactive oxygen species; PBMC; peripheral blood mononuclear cells; Msr; methionine sulfoxide reductase; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; ER; endopl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Diabetes; Methylglyoxal; Astrocytes; Insulin signaling; Ginsenosides; AD; Alzheimer disease; AGE; advanced glycation end-product; CNS; central nervous system; DM; Diabetes Mellitus; EDTA; Ethylenediaminetetraacetic acid; FBS; fetal bovine serum; GFAP; gli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; Beta2-microglobulin; Reactive carbonyl species; Dialysis related amyloidosis; Oxidative stress; Advanced glycoxidation end products; Mass spectrometry; β2-m; Beta2-microglobulin; C-β2-m; commercial β2-m; nC-β2-m; non-commercial β2-m; RCS; reactive ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AGEs; advanced glycation end products; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; AMP-activated protein kinase; AST; aspartate aminotransferase; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; GCL; glutamate cysteine ligase; GSH; glutathione; HO-1; heme oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AR; aldose reductase; GLO-1; glyoxalase 1; MG; methylglyoxal; CML; Nε-(carboxymethyl) lysine; AGEs; advanced glycation end products; RAGE; receptor for advanced glycation end products; PWV; pulse wave velocity; ACh; acetylcholine; SNP; sodium nitroprussi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; HNE; 4-hydroxy-trans-2-nonenal; ALE; advanced lipoxidation end product; AGE; advanced glycation end product; FFA; free fatty acid; RCS; reactive carbonyl species; NAC; N-acetylcysteine; HHE; 4-hydroxyhexenal; AG; aminoguanidine; PYR; pyridoxamine; HY; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: متیل گلی اکسال; AASA; aminoadipic semialdehyde; AGE; advanced glycation endproduct; AOPP; advanced oxidation protein product; AQC; 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate; BUL; bilateral ureteral ligation; BNX; bilateral nephrectomy; CEL; Nε-(1-carboxyethyl)lysi