آشنایی با موضوع

افزایش مایکل (به انگلیسی: Michael addition) گونه‌ای از واکنش افزایشی هسته‌ دوستی است که طی آن یک کربانیون یا گونه‌ای دیگر از هسته‌دوست‌ها، با یک ترکیب آلفا،بتا کربونیل غیر اشباع واکنش می‌دهند. این روش، روشی مفید در تشکیل ملایم یک پیوند کربن-کربن است که نخستین بار توسط شیمیدان آلی آمریکایی، آرتور مایکل معرفی گردید. واکنش افزایشی مایکل به سیستم های α‚β-غیر اشباع یک روش مهم برای ایجاد پیوند کربن-کربن و کربن-هترو اتم در سنتزهای شیمی آلی است. این افزایش، معمولا شامل افزایش یک دهنده ی نوکئوفیلی (از جمله: کربن، سیلیسیوم، قلع، نیتروژن، اکسیژن، فسفر،. . . ) به یک پذیرنده ی آلکنی یا آلکینی فعال شده توسط گروههای الکترون کشنده (از جمله: کتون، استر، آمید، نیتریل، نیترو، سولفونیت و فسفونیت) می باشد. به طور کلی واکنش افزایشی مایکل در شرایط اسیدی، بازی و یا حتی بعضی مواقع در شرایط خنثی هم انجام می شود. ترکیباتی که از این واکنش بدست می آیند کاربرد وسیعی در سنتزهای آلی، شیمی دارویی و شیمی ترکیبات زنده آلی دارند. کارهای اولیه برای تشکیل پیوند کربن-فسفر توسط آربازو در اوایل قرن بیستم انجام گرفت و در ادامه با نام واکنش مایکل-آربازو تکمیل شد. در دو دهه‌ی اخیر شیمی فسفونیت‌ها به خاطر اینکه تشکیل پیوند کربن-فسفر مشکل می‌باشد، پیشرفت نسبتأ کندی را داشته است. اوج کارهای انجام شده بر روی سنتز پیوند کربن-فسفر، بعد از کشف اتفاقی آمینوفسفونیک‌اسید‌ها و فسفونیت‌های جدیدی که از نظر بیولو‍‍‍‍‍ژیکی فعال هستند، است. برای مثال، فسفونواستیک اسید، در مقابل ویروس تبخال و ویروس سیتو‌مگالو خاصیت بازدارندگی از خود نشان می‌دهد. دسته‌ی فسفنیت‌ها، نیز در سل کشت میکروب در مقابل HTLV-III (که در بر گیرنده‌ی ویروس ایدز است) از خود فعالیت نشان می‌دهند. مشتق بتا-فسفونومالونیک ‌اسید،7 به عنوان بازدارنده‌ی آنزیم راس فارنسیل وآنتی تومور استفاده می‌شود. ترکیبات شامل پیوند کربن-گوگرد به عنوان ترکیبات کاملا طبیعی یافت شده‌اند. همچنین این ترکیبات اهمیت ویژه‌ای به عنوان مواد فعال دارویی دارند. تبدیل ترکیبات کربونیل غیر اشباعی به مشتقات کربونیلی بتا-سولفیدو یک استراتژی مناسب برای حفاظت باند دوگانه الفینی بشمار می‌رود. 22بعنوان مثال، تروست و همکارش در سال 1975 از واکنش افزایشی مایکل تیوفنول برای حفاظت باند دوگانه در سنتز گرندیزول استفاده کردند.
در این صفحه تعداد 676 مقاله تخصصی درباره افزایش مایکل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI افزایش مایکل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مایکل; Nazarov reagents; Cyclization; Natural products synthesis; Michael addition; Aldolisation; acac; acetylacetonate; AcCl; acetyl chloride; AIBN; 2,2′-azobis(2-methylpropionitrile); All; allyl; Bz; benzoyl; CBZ; carboxybenzyloxy; Cp; cyclopentadienyl; dba;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مایکل; trans-3-Phenylsulfinyl-β-lactams; C-3 functionalization; Michael addition; cis-β-Lactam adducts; Desulfonylation/desulfinylation; cis-3-Monosubstituted-β-lactams;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: افزایش مایکل; Iron complexes; N−heterocyclic carbenes; Benzimidazole ligands; Michael addition; Asymmetric catalysis; l-proline; Cyclic β-oxo ester; α-Methyl cyano ester; Mass spectrometry;