ساختار جامعه میکروبی

در این صفحه تعداد 354 مقاله تخصصی درباره ساختار جامعه میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ساختار جامعه میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Electronic waste (e-waste); Heavy metal; Microbial community structure; High throughput sequencing; Multivariate regression tree (MRT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Dry digestion; Co-digestion; VFA inhibition; Microbial community structure; Syntrophic oxidation; Hydrogenotrophic methanogenesis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Deep soil carbon; Rhizosphere priming effect; 14C dating; 13C labelling; Microbial community structure; Microbial energy limitation; Soil C persistence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Anaerobic ammonium oxidation (anammox); Coke-oven wastewater; Phenol; Thiocyanate (SCN); Nitrogen removal; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Organophosphorus flame retardants; Distribution; Microbial community structure; Mangrove sediments; The Pearl River Estuary;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Aerobic granular sludge; Autotrophic nitrogen removal; Continuous stirred tank reactor; Granular morphology; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Stephanodiscus hantzschii; Novel algicidal substance naphthoquinone derivate; Mesocosm; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Biofilm; Biofiltration; Chlorination; Coagulation; Seawater reverse osmosis; Microbial community structure; AOC; Assimilable organic carbon; ATP; Adenosine tri-phosphate; BB; Building blocks; BER; Biofilm enrichment reactor; BP; Biopolymers; DMF; Dual med