ساختار جامعه میکروبی

در این صفحه تعداد 354 مقاله تخصصی درباره ساختار جامعه میکروبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ساختار جامعه میکروبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Organic domestic waste composting; Psychrotrophic bacteria; High-throughput sequencing; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Carbon sequestration; Land use change; Microbial community structure; Nitrogen transformation; Plant-microbial interaction; Soil microbial biomass;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Chlorophyll fluorescence; Cultured biofilms; Microbial community structure; Phosphatase activity; Phosphorus availability
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Microbial community structure; Aerobic nitrifying granules; Extracellular polymeric substance (EPS); 16s rDNA
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Bio-organic fertilizer; Microbial biomass; Soil enzyme activity; Soil borne disease; Microbial community structure
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Biohydrogen production; Dark fermentation; Integrated biohydrogen reactor clarifier system; CO2 sequestration; Microbial community structure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Anaerobic digestion; Anaerobic digestion modeling; mcrA gene; Microbial community structure; Quantitative structure activity relationship (QSAR); Specific methanogenic activity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Biochar production temperature; Pyrolysis feedstocks; Biochar–microbial interactions; Soil microbial biomass; Microbial community structure; pH; Texture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Biomethanation; Iron oxyhydroxide; Iron-reducing bacteria; Microbial community structure; Waste activated sludge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ساختار جامعه میکروبی; Microbial enhanced oil recovery; Indigenous microorganism; Microbial community structure; Water flooded reservoir; High-temperature oil reservoirs;