میکرو محیط

در این صفحه تعداد 597 مقاله تخصصی درباره میکرو محیط که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میکرو محیط (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; CA IX; Carbonic anhydrase IX; CAFs; Cancer associated fibroblasts; TAMs; Tumor-associated macrophages; HIF-1; Hypoxia-inducible factor 1; EGFR; Epidermal growth factor receptor; ALDH1; Aldehyde dehydrogenase 1; HSF-1; Heat shock factor-1; PD-L1; Pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoazolepropionic acid; OPC; oligodendrocyte precursor cell; MBP; myelin basic protein; PDGFRα; platelet-derived growth factor receptor alpha; CNPase; cyclic nucleotide phosphodiesterase; olig2; oligodendrocyte transcr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; ALK; anaplastic lymphoma kinase; CAF; cancer-associated fibroblast; CSC; cancer stem cell; CRC; colorectal cancer; EMT; epithelial-to-mesenchymal transition; EGFR; epidermal growth factor receptor; HH; hedgehog; HGF; hepatocyte growth factor; IGF; insulin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; ALIX; (ALG-2)-interacting protein X; ARF6; ADP ribosylation factor 6; DC; dendritic cell; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; ESCRT; endosomal sorting complexes required for transport; EV; extracellular microvesicle; EX; exosome; MDSC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; LCO; Plung cancer mimicking organizing pneumonia; PDPN- CAFs; podoplanin-positive cancer associated fibroblasts; CD204+TAMs; CD204-positive tumor-associated macrophages; Lung cancer; Microenvironment; Whole exome sequence; Stromal cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; AR; androgen receptor; ARPI; androgen receptor pathway inhibition; CRPC; castrate-resistant prostate cancer; PCa; prostate cancer; BPH; benign prostate hyperplasia; ERα; estrogen receptor-α; PR; progesterone receptor; PRA; PR isoform A; PRB; PRB isoform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; Microenvironment; Resistance; Target therapy; AML; acute myeloid leukemia; ATRA; all-trans retinoic acid; bFGF; basic fibroblast growth factor; CAFs; cancer-associated fibroblasts; CAM-DR; cell adhesion-mediated drug resistance; CCL2; chemokine (C-C motif
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرو محیط; Mesenchymal stroma; Osteosarcoma; Microenvironment; IL-6; Extracellular vesicles; Metabolites; mesenchymal stromal cells (MSC); osteosarcoma (OS); cancer-associated fibroblasts (CAF); interleukin-6 (IL-6); cancer stem cells (CSC); exosomes (EXO);