مدل سازی میکروکینتیک

در این صفحه تعداد 47 مقاله تخصصی درباره مدل سازی میکروکینتیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی میکروکینتیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی میکروکینتیک; Single atom catalyst; Atomically dispersed catalyst; Computational catalysis; Microkinetic modeling; Metal-organic framework; Hydrocarbon chemistry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی میکروکینتیک; Carbonic anhydrase; Density functional theory; Microkinetic modeling; Biomimetic catalysis; Cobalt cyclen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی میکروکینتیک; High temperature PEM fuel cells; Oxygen reduction reaction pathway; Electrochemical impedance spectroscopy; Microkinetic modeling; Charge transfer polarization impedance; Relaxation impedance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی میکروکینتیک; WGSR; water-gas shift reaction; DFT; density functional theory; BEP; Brønsted-Evans-Polanyi; TOF; turnover frequency; VASP; Vienna ab initio simulation package; GGA-PBE; generalized gradient approximation Perdew-Burke-Ernzerhof; NEB; Nudged Elastic Band;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی میکروکینتیک; Microkinetic modeling; Hierarchical parameter refinement; Fuel processing; Carbon monoxide; Hydrogen; Catalytic combustion; Water-gas shift; Preferential oxidation; Thermodynamic consistency; Rhodium;