میکرومکانیک

در این صفحه تعداد 1170 مقاله تخصصی درباره میکرومکانیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده میکرومکانیک
مقالات ISI میکرومکانیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Bulk metallic glass matrix composites (BMGMCs); Micromechanics; Transformation-induced plasticity (TRIP); Stress-strain relation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Cochlea; Basilar membrane motion; Micromechanics; Fluid coupling; Elemental model; BM; basilar membrane; CF; characteristic frequency; OHC; outer hair cell; SM; scala media; SV; scala vestibuli; ST; scala tympani; 1D; one-dimensional; 3D; three-dimensiona
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Continuum damage mechanics; Micromechanics; Anisotropic damage; Nonlocal regularization; Arc length control; Mixed mode fracture propagation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Composite ellipsoid assemblage; Imperfect interface; Micromechanics; Eshelby's conduction tensor; Effective thermal conductivity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Micromechanics; Homogenization; Mori-Tanaka-Benveniste; Superspherical pores; Superspherical rigid particles; Compliance contribution tensor; Periodic RVE; Finite element method; Gaussian approximation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Micromechanics; Composite materials; Homogenised elastic properties; Meshless methods; Radial point interpolation method (RPIM); Natural neighbour radial point interpolation method (NNRPIM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Constitutive relations; Thermodynamics; Elasticity; Plasticity; Granular material; Micromechanics; A; second-order fabric tensor; c; c th inter-particle contact; D; dilatancy parameter at inter-particle contact; d50; grain size corresponds to 50% pass by
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میکرومکانیک; Porous plasticity; Micromechanics; Homogenization; Gurson's solution; FE; finite element; GSC; generalized self-consistent; MF; mean-field; MFH; MF homogenization; MT; Mori-Tanaka; RVE; representative volume element; w.r.t.; with respect to;