آشنایی با موضوع

ریز آران‌ای‌ها(microRNAs) در هوهسته‌ها دیده می‌شوند و حدود ۲۲ نوکلئوتید طول دارند. وظیفه ی اصلی آن‌هادر تنظیم پس از رونویسی است؛ که با برهمکنش با رنای پیغامبر و خاموش کردن ژن هدف این کار را انجام می‌دهند. ۶۰ درصد ژنوم پستانداران را تشکیل می‌دهند وژنوم انسان می‌تواند حدود ۱۰۰۰ نوع ازآنها را رمزدهی کند. در متازوآها و قارچ‌ها و حتی گیاهان و جانوران انواع مختلف آن‌ها وجود دارد. این هم آرا در حقیقت یک هم آرا از میکرو رنا و نوکلئوپروتئین است به همین خاطر به آن miRNPنیز گفته می‌شود. به این هم آرایی گاهی miRISC نیز گفته می‌شود. این هم آرا علاوه بر میکرورنا دارای خانواده‌ای از پروتئین‌های آرگونات نیز می‌باشد. میکرورنا باید واسرشته شود تا یک رنای راهنما و یک رنای گذرا که به طور معمول تخریب می‌شود تولید شود. هم آرای حاصل به رناهای هدف که حاوی توالی‌های مکمل با RNAی راهنما هستند هدایت می‌شود. رنای هدف یا تجزیه می‌شود یا ترجمه اش مختل خواهد شد. در مواردی که RNAی هدف تجزیه می‌شود، آرگونات زیر واحد تجزیه‌ای است که شکست اولیه ی رنای پیغامبر را انجام می‌دهد. همانند دایسر این پروتئین‌ها نیز دارای زیرواحدهای متصل شونده به رنا و زیر واحدهای برش دهنده ی RNA(ریبونوکلئازH) هستند. قلمروی متصل شونده انتهای ۳را گزینش می‌کند و قلمرو برش دهنده در مجاورت RNAیی که قرار است برش یابد قرار می‌گیرد. برش وسط ناحیه ی دورشته‌ای رنای هدف-رنای راهنما و حدواسط نوکلئوتید ۱۰و۱۱ از انتهای ۵ رنای هدف انجام می‌گیرد. بعضی آرگونات‌ها به طور مستقیم رونویسی را هدف قرار می‌دهندهمانندAgo۲ انسان ۸نوع پروتئین آرگونات دارد، که با توجه به توالی، آن هارا در دوخانواده یAGO(دارای چهار عضو در پستانداران هستند و در انسانE۱F۲C/hAgo نامیده می‌شوند. )و PIWIتقسیم می‌کنند. . . عملکرد در یاخته کار اصلی میکرو رناها در تنظیم ژن هاست. میکرورناها مکمل قسمتی از یک یا چندین رنای پیغامبر هستند. در جانوران معمولاً با۳' UTR و در گیاهان معمولاً با ناحیه‌ای که رمز دهندگی دارد جفت می‌شوند. ایجادجفت باز در ناحیه ی پروموترباعث بریدگی رنای هدف می‌شود؛ که این یک مدل اولیه برای گیاهان است. ایجاد جفت باز سبب جلوگیری از ترجمه و مهار آن می‌شود. گاهی میزان جفت شدگی بسیار کم و در حدود۲ تا ۷ جفت باز است در موارد این چنین، قدرت میکروآران‌ای کمتر است و هرچه میزان جفت شدگی بیشتر باشد قدرت عمل آن بیشتر است. میکرورناها در یاخته با تاثیر بر متیله شدن ژن و تغییرات هیستونی و چندین روش دیگر روی بیان ژن مؤثر خواهند بود. رناهای دورشته‌ای هم می‌توانند بر روی بیان ژن دخالت داشته باشند و بیان ژن را افزایش دهند. به این رناها RNAa می‌گویند؛ که پروموتر را هدف قرار می‌دهند و رونویسی ژن‌های مجاور را القا می‌کنند. در انسان به این‌ها saRNAمی گویند. تحول در طول حیات میکروآران‌ای ها ازجمله عواملی هستند که برای بررسی تکامل موجودات قابل استفاده‌اند و از جمله علامت‌های فیلوژنیک می‌باشند. از طرفی خودشان نیز در طول حیات دچار تغییراتی شده‌اند از جمله عواملی که سبب ایجاد آن‌ها شد دو برابر شدگی و ورود و خروج قطعه‌های دنایی ونفوذ عوامل سنجاق سری در نواحی که رمز دهندگی ندارند می‌باشد. میکرورناهای پیش تر کم تر تحت تاثیر بوده‌اند و در باکتری‌ها به طور کامل از بین رفته‌اند. آزمایش‌های بررسی میکرو RNA ها به وسیله ی واکنش‌های پی سی آر در زمان واقعی می‌توان تولید میکرورناها را بررسی کرد. این مولکول‌ها می‌توانند به ریزآرایه‌ها هیبرید شوند. حدود صدها یا هزاران میکرو رنا می‌تواند به چیپ متصل گردد. فعالیت این مولکول‌ها با استفاده از( LNM (locked nucleic acid و مورفولینو یا ۲'-O-methyl RNA می‌تواند مهار شود. علاوه بر این می‌تواند آنتاگومیکروها رانیز خاموش و غیر فعال گردد. استفاده از LNAیک روش قوی است در نتیجه از دست رفتن شکلLMAافزایش حساسیت و ساخت میکرو رناهای کوچک را به دنبال دارد. میکرو رنا و بیماری ها میکرورناها می‌توانند عمل یاخته هوهسته‌ای را تحت تاثیر خود قرار دهند. بیماری miR۲Disease از جمله بیماری‌هایی است که توسط این مولکول‌ها ایجاد می‌شود. میکرورناها وسرطان MicroRNA-۲۱ اولین میکرورنایی بود که به عنوانoncomiR شناخته شد. مطالعه روی ژن mice نشان داد؛ جهش در پروتئین c-Myc می‌تواند عامل چندین سرطان باشدبه طوریکه همانند میکرورنا عمل کرده و در یاخته‌های لمفوما سبب سرطان می‌شود. لوسمی می‌تواند در اثر وارد شدن ژنوم ویروس باشد و افزایش میکرورناها را به دنبال داشته باشد همچنین میکرورناها می‌توانند با جلوگیری از ساخت پروتئین E۲F۱ تقسم یاخته را تنظیم کنند. میکرورناها وبیماری‌های قلبی - عصبی این مولکول‌ها می‌توانند باتاثیر بر قلب سبب کاردیومیوپاتی شوند. همچنین می‌توانند مراحل مختلف سیناپس را تحت تاثیر قرار دهند miR-۱۳۲، miR-۱۳۴. و miR-۱۲۴ سبب دندریوژنز و miR-۱۳۴ و miR-۱۳۸ روی سیناپس اثرگذار هستند. بیماری اسکیزوفرنی ازجمله نمونه‌های بیماری زایی آن‌ها در سیستم عصبی است. میکرورناها ونواحی غیر رمز دهنده هنگامی که در سال ۱۹۹۹ نقشه ی ژنومی اولین فام تن انسان کشف شد؛ حدود ۱۰۰هزار ناحیه ی رمز دهنده وجود داشت؛ که تنها ۲۰هزار پروتئین برای آن کشف شده بود. آزمایش بسیار روی کتابخانه‌های دنا و توالی‌های دنایی نشاند داد؛ میکرورناهایی وجود دارند که سدی برای تبدیل رمزهای الیگونوکلئوتیدی به رمزهای پروتئینی هستندو به آن‌ها آنتاگومیر می‌گویند. چندین SnoRNAو میکرورنا در این زمینه کشف شده‌اند.
در این صفحه تعداد 1001 مقاله تخصصی درباره ریز آران‌ای‌ که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ریز آران‌ای‌ (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; AMPK; AMP-activated protein kinase; ARF6; ADP-ribosylation factor 6; AKT; protein kinase B; BBB; blood brain barrier; bFGF; b-fibroblast growth factors; b-FGFR; b-fibroblast growth factors receptor; ccRCC; clear cell renal cell carcinoma; ECs; endothelial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; BMECs; bone microvascular endothelial cells; ONFH; osteonecrosis of femoral head; SD; Sprague-Dawley; LPS; lipopolysaccharide; qPCR; quantitative polymerase chain reaction; MEC; microvascular endothelial cell; EC; endothelial cell; miRNAs; MicroRNAs; HE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; 5-FU; 5-fluorouracil; BNP; brain natriuretic peptide; CK; creatinine phosphokinases; CK-MB; creatinine phosphokinases-myocardial band; CV; cardiovascular; DYPD; dihydropyrimidine dehydrogenase; ECG; electrocardiography; EF; ejection fraction; FAC; fluoroa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; CVDs; cardiovascular diseases; ECs; endothelial cells; VSMCs; vascular smooth muscle cells; HPTMs; histones post-translational modifications; nt; nucleotides; 5-mC; 5-methylcytosine; 5-hmC; 5-hydroxymethylcytosine; CpG; sequence of cytosine followed by a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; BMP; bone morphogenetic protein; cMRI; cardiac magnetic resonance imaging; CSC; cardiac stem/progenitor cell; CABG; coronary artery bypass graft; CAD; coronary artery disease; Cnx43; connexin-43; CTnI; cardiac troponin I; DKK 1; dickkopf-related protein 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; 27-HC; 27-hydroxycholesterol; ER; estrogen receptor; CYP27A1; cytochrome P450, family 27, subfamily A, polypeptide 1; LXR; liver X receptor; BRCA1 and BRCA2; Breast cancer 1 and 2; LDL; low density lipoprotein; HDL; high density lipoprotein; ApoE; apolipo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; AUC; Areas under the curve; T2D; Type 2 diabetes; BMI; Body mass index; BSA; Bovine serum albumin; CI; Confidence intervals; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; FMI; Fat mass index; FPG; Fasting plasma glucose; KLF7; Krueppel-like factor 7; KRB; Krebs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; TGCTs; testicular germ cell tumors; GCNIS; germ cell neoplasia in situ; ESCs; embryonic stem cells; ECCs; embryonal carcinoma cells; PGCs; primordial germ cells; IGCNU; Intratubular germ cell neoplasia of the unclassified type; CIS; Carcinoma in Situ; hPG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; microRNA-331; Breast cancer; Breast benign tumors; Ductal adenocarcinoma; Lobular adenocarcinoma; Biomarker; ASCO; American Society of Clinical Oncologists; AUC; Area under the curve; CAP; College of American Pathologists; cDNA; Complementary DNA; DCIS; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; PCOS; polycystic ovary syndrome; DEGs; differentially expressed genes; PPI; protein-protein interaction; POLR1B; polymerase I subunit B; POLE3; polymerase epsilon 3, accessory subunit; POLD3; polymerase delta 3, accessory subunit; HTR2C; 5‑hydroxytrypta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; AANAT; arylalkylamine N-acetyltransferase; AE2; Cl−/HCO3- anion exchanger 2; ANIT; α-naphthylisothiocyanate; BA; biliary atresia; BDL; bile duct ligation; cAMP; adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate; CCA; cholangiocarcinoma; CCl4; carbon tetrachlo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; IL-1b; interleukin 1 beta; miRNAs; microRNAs; PA; perinatal asphyxia; RT-PCR; reverse transcription PCR; S-100B; S-100 beta protein; TNFα; tumour necrosis factor alpha; tRESV; trans-resveratrol; Maternal diet; Trans-resveratrol; Perinatal asphyxia; Hippo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; action potentials; antagomirs; gene therapy; genetic loci; genetic predisposition to disease; microRNAs; AF; atrial fibrillation; APD; action potential duration; CHF; congestive heart failure; DNA; deoxyribonucleic acid; GWAS; genome-wide association stud
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; TRNAs; transfer RNAs; mRNA; messenger RNA; miRNAs; microRNAs; GFP; green fluorescent protein; RBSs; ribosomal binding sites; bGH; bovine growth hormone; TnT; troponin T; hCG-β; human chorionic gonadotropin β gene; xynB; xylanase gene; CALB; Candida anta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; AH; alcoholic hepatitis; ALD; alcoholic liver disease; ALT; alanine aminotransferase; CCL; chemokine (C-C motif) ligand; CXCL; chemokine (C-X-C motif) ligand; DAMP; danger-associated molecular pattern; DPI; diphenyleneiodonium; Egr-1; early growth respons
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; Aβ; amyloid-beta; AD; Alzheimer's disease; ADCC; antibody dependent cell-mediated cytotoxicity; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; APCs; antigen presenting cells; APOE; apolipoprotein E; APP; amyloid precursor protein; APP/PS1; amyloid precursor prote
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; GD; Gaucher disease; LSDs; lysosomal storage disorders; GLD; globoid cell leukodystrophy; IDS; iduronate-2-sulfatase; MPS IVA; Mucopolysaccharidosis type IVA; NPC; Niemann-Pick disease type C; GALNS; N-acetylgalactosamine-6-sulfate sulfatase; AGU; Asparty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; ADAM; a disintegrin and metalloprotease; ADEX; aberrantly differentiated endocrine exocrine; ALDH1; aldehyde dehydrogenase 1; CAFs; cancer associated fibroblasts; CDKN2A; cyclin dependent kinase inhibitor 2A; CSC; cancer stem cell; CTC; circulating tumor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; EV(s); extracellular vesicle(s); MV(s); microvesicle(s); AB(s); apoptotic bodie(s); TME; tumor microenvironment; TfRs; transferrin receptors; MVE; multivesicular endosomes; MHC; major histocompatibility complex; miRNAs; microRNAs; PCa; prostate cancer; ES
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; APCs; antigen presenting cells; ATP; adenosine triphosphate; BBB; blood brain barrier; BM; bone marrow; CB; cord blood; CNS; central nervous system; CSF; cerebrospinal fluid; DAMPs; danger associated molecular pattern molecules; DCs; dendritic cells; EAE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; ADHD; attention deficit hyperactivity disorder; APOE; apolipoprotein E gene; AR; androgen receptor gene; bdnf; brain derived neurotrophic factor; CAH; congenital adrenal hyperplasia; CAIS; complete androgen insensitivity syndrome; COMT; catechol-O-methylt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; Dioxins; Acetylcholinesterase; MicroRNA; Transcription; Signaling pathway; AChE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; MAP; mitogen activated protein; cAMP; 3′, 5′-cyclic adenosine monophosphate; miRs; microRNAs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; VEGF; vascular endothelial growth factor; miR; microRNA; HUVEC; human vein endothelial cells; BECN1; Beclin1; HIFs; hypoxia inducible factors; PDGFb; platelet-derived growth factor B; Endotheliocyte; microRNAs; Mitochondrial dysfunction; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; miRNAs; Embryonic stem cells; Pluripotency; Reprogramming; Self-renewal; 3′ UTR; 3′-untranslated region; AGOs; Argonaute proteins; BMP; bone morphogenetic protein; CSDC2; cold-shock domain-containing protein C2; DGCR8; DiGeorge syndrome critical regio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; AChR; acetylcholine receptor; AChR-EOMG; acetylcholine receptor-early onset AChR-MG; AZA; azathioprine; IPA; Ingenuity Pathway analysis; lincRNAs; long non-coding intergenic RNAs; lncRNAs; long non-coding RNAs; MG; myasthenia gravis; miRNAs; microRNAs; pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ریز آران‌ای‌; Schistosomiasis; Host-schistosome interface; Immunomodulation; microRNAs; Epigenetic control; Transmission blocking vaccine; Drug target identification; CRISPR-Cas system;