تجزیه و تحلیل میکرو سازگار

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل میکرو سازگار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل میکرو سازگار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Sisal fibre; Resin coating/surface treatment; Natural fibre rebar cementitious composite; Fibre/matrix bond; Interface; Microstructural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Paraventricular nucleus; Nucleus of the solitary tract; Body weight; Microstructural analysis; Oxytocin antagonist; Intracerebroventricular injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Light-weight cementitious composite; Particulate aggregates; Mechanical properties; Thermal properties; Microstructural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Compliance contribution tensor; Microstructural analysis; Finite element method; 3D irregular shape inhomogeneities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Ceramic waste; Laterite; Microstructural analysis; Pozzolan; Strength properties; Mortar; Ettringite; Portlandite; Calcite; Quartz;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Self compacting concrete; Copper slag (CS); Fresh properties; Mechanical properties; Durability properties; Microstructural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Polymer matrix composites (PMCs); Mechanical properties; Statistical properties; Microstructural analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Self-compacting concrete; Metakaolin; Strength loss; Weight loss; Microstructural analysis; Carbon dioxide emission
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل میکرو سازگار; Rice husk ash; Silica nanoparticles; Microstructural analysis; Surface and pore area measurements; Thermo gravimetric analysis;