کلرید تری اکسید معدنی

در این صفحه تعداد 285 مقاله تخصصی درباره کلرید تری اکسید معدنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلرید تری اکسید معدنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Gap; leakage; micro-computed tomography; mineral trioxide aggregate; root-end cavity; root-end filling; scanning electron microscope; surgical endodontics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Dens evaginatus; internal bleaching; mineral trioxide aggregate; nonvital bleaching; revascularization; revitalization; tissue regeneration; tooth discoloration; walking bleach;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Apicoectomy; calcium silicate cements; endodontic microsurgery; IRM; meta-analysis; mineral trioxide aggregate; outcome; resin; Retroplast; root-end filling; root-end surgery; success; SuperEBA; systematic review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Ethylenediaminetetraacetic acid; Flexural strength; Mineral trioxide aggregate; Microhardness; Maleic acid; QMix; Smear layer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Calcium hydroxide; differential scanning calorimetry; mineral trioxide aggregate; setting reaction; setting time;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Calcium aluminosilicate cement; endodontics; mineral trioxide aggregate; pulpotomy; Quick-Set; tricalcium silicate cement
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلرید تری اکسید معدنی; Calcium aluminate/aluminosilicate cement; calcium silicate; endodontic; mineral trioxide aggregate; pain; tricalcium silicate